COVID-19 Fight
Összesen 12 találat 6 szótárban. Részletek
küldöncfn
  1. szl rég GB runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. run for
   USA: rʌ'n frəː· UK: rʌn fəː
  1. post-boy
   UK: poʊstbɔɪ
 1. kat
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. linkboy
   UK: lɪnkbɔɪ
  1. courier
   USA: kəː'iː·əː· UK: kʊrɪər
  1. copyboy
   UK: kɔpiːbɔɪ
  1. carrier
   USA: kæ'riː·əː· UK: kærɪər
gyors küldöncfn
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
lovas küldönckif
  1. mounted orderly
   USA: maʊ'nʌ·d ɔː'rdəː·liː· UK: maʊntɪd ɔːdəliː
szállodai küldöncfn
  1. buttons
   USA: bʌ'tʌ·nz UK: bʌtnz
követ, küldönc; higanyfn
  1. mercury
   USA: məː'kyəː·iː· UK: məːkjʊriː
küldöncfn
  1. r Page
   'paːʒə
   1. többes szám:
   2. Pagen
   1. birtokos eset:
   2. Pagen
 1. kat
  1. e Ordonnanz
   ɔɐdɔ'nants
   1. többes szám:
   2. Ordonnanzen
   1. birtokos eset:
   2. Ordonnanz
  1. e Fron
   'froːn
   1. többes szám:
   2. Fronen
   1. birtokos eset:
   2. Fron
  1. ált r Eilbote
  1. r Boy
   'bɔʏ
   1. többes szám:
   2. Boys
   1. birtokos eset:
   2. Boys
  1. irod r Bote
   'boːtə
   1. többes szám:
   2. Boten
   1. birtokos eset:
   2. Boten
küldöncfn
küldöncnincs
küldöncfn
 1. főleg rég.
  1. procaccia
   h n inv
 2. kat
  1. portaordini
   h n inv portaórdini
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása