COVID-19 Fight
Összesen 166 találat 9 szótárban. Részletek
külsőfn
  1. biz surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. rég showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. peripheral
   USA: pəː·ɪ'frʌ·l UK: pərɪfərəl
  1. outward
   USA: aʊ'twəː·d UK: aʊtwəd
  1. outside
   USA: aʊ'tsaɪ'd UK: aʊtsaɪd
 1. sp
  1. outer
   USA: aʊ'təː· UK: aʊtər
  1. outdoor
   USA: aʊ'tdɔː"r UK: aʊtdɔːr
 2. hajó rep
  1. outboard
   USA: aʊ'tbɔː"rd UK: aʊtbɔːd
  1. out
   USA: aʊ't UK: aʊt
  1. look
   USA: lʊ'k UK: lʊk
  1. husk
   USA: hʌ'sk UK: hʌsk
  1. getting up
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
  1. get-up
   UK: getʌp
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
  1. extraneous
   USA: e·kstreɪ'niː·ʌ·s UK: ɪkstreɪnɪəs
  1. external
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l UK: ɪkstəːnl
  1. exterior
   USA: ɪ·kstɪ'riː·əː· UK: ɪkstɪərɪər
  1. aerial
   USA: e'riː·ʌ·l UK: eərɪəl
külső alapján ítéli
  1. judge by looks
   USA: ʤʌ'ʤ baɪ' lʊ'ks UK: ʤʌʤ baɪ lʊks
külső alapvakolatfn
 1. épít
  1. parget
   UK: pɑʤɪt
külsőből való jellemkövetkeztetésfn
  1. physiognomy
   UK: fɪzɪɔnəmiː
külső épületfn
  1. outhouse
   USA: aʊ'thaʊ"s UK: aʊthaʊs
külső erődítményfn
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
 1. épít
  1. barbican
   UK: bɑbɪkən
külső erőforrások igénybevételefn
  1. outsourcing
   USA: aʊ"tsɔː'rsɪ·ŋ
külső felületfn
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. outside
   USA: aʊ'tsaɪ'd UK: aʊtsaɪd
külső felvételkif
  1. on location
   USA: ɔ'n loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔn loʊkeɪʃn
külső filmfelvételkif
  1. on location
   USA: ɔ'n loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔn loʊkeɪʃn
külső formafn
  1. aspect
   USA: æ'spe"kt UK: æspekt
külső furnírfn
  1. facing veneer
   USA: feɪ'sɪ·ŋ vʌ·nɪ'r UK: feɪsɪŋ vənɪər
külső fülkif
  1. outer ear
   USA: aʊ'təː· iː'r UK: aʊtər ɪər
  1. external ear
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l iː'r UK: ɪkstəːnl ɪər
Külső gazdasági hatásfn
  1. Externality
   UK: ekstəːnælɪtiː
külső héjfn
 1. hajó
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
külső karfn
  1. shank
   USA: ʃæ'ŋk UK: ʃæŋk
külsőleghsz
  1. outwardly
   USA: aʊ'twəː·dliː· UK: aʊtwədliː
  1. on the surface
   USA: ɔ'n ðiː· səː'fʌ·s UK: ɔn ðiː səːfɪs
  1. for external use
   USA: frəː· ɪ·kstəː'nʌ·l yuː'z UK: fəː ɪkstəːnl juːz
  1. external use
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l yuː'z UK: ɪkstəːnl juːz
külsőlegesmn
  1. external
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l UK: ɪkstəːnl
külső(leges)mn
  1. extrinsic
   USA: e·kstrɪ'nsɪ·k UK: ekstrɪnsɪk
  1. external
   USA: ɪ·kstəː'nʌ·l UK: ɪkstəːnl
külsőleg megnyilváníti
  1. externalize
   UK: ɪkstəːnəlaɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása