COVID-19 Fight
Összesen 115 találat 9 szótárban.
döntő küzdelemfn
  1. átv tug of war
   USA: tʌ'g ʌ·v wɔː'r UK: tʌg ɔv wɔːr
heves küzdelemkif
  1. ding-dong fight
   UK: dɪŋdɔŋ faɪt
veszekedés; küzdelemfn
  1. fight
   USA: faɪ't UK: faɪt
a küzdelem kellős közepénkif
  1. in the thick of the fight
   USA: ɪ'n ðiː· θɪ'k ʌ·v ðiː· faɪ't UK: ɪn ðiː θɪk ɔv ðiː faɪt
döntő küzdelemre kényszeríti
  1. bring to bay
   USA: brɪ'ŋ tʌ· beɪ' UK: brɪŋ tuː beɪ
élet küzdelmeikif
  1. battle of life
   USA: bæ'tʌ·l ʌ·v laɪ'f UK: bætl ɔv laɪf
döntő küzdelmet játsziki
 1. sp
  1. fight off
   USA: faɪ't ɔː'f UK: faɪt ɔf
kétségbeesetten küzdenikif
  1. be at bay
   USA: biː· æ't beɪ' UK: biː ət beɪ
hányingerrel küzdőmn
  1. átv queasy
   USA: kwiː'ziː· UK: kwiːziː
kakasviadal küzdőterefn
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
vki ellen küzdi
  1. fight sy
   USA: faɪ't saɪ'
harc, tülekedés, küzdelemfn
  1. scramble
   USA: skræ'mbʌ·l UK: skræmbl
kész a küzdelemrekif
  1. be ready for the fray
   USA: biː· re'diː· frəː· ðiː· freɪ' UK: biː rediː fəː ðiː freɪ
  1. be eager for the fray
   USA: biː· iː'gəː· frəː· ðiː· freɪ' UK: biː iːgər fəː ðiː freɪ
faji egyenjogúságért küzdőfn/mn
  1. integrationist
   UK: ɪntɪgreɪʃənɪst
a létért folyó küzdelemkif
  1. struggle for life
   USA: strʌ'gʌ·l frəː· laɪ'f UK: strʌgl fəː laɪf
mindig kész a küzdelemrekif
  1. always ready for the fray
   USA: ɔː'lwiː·z re'diː· frəː· ðiː· freɪ' UK: ɔːlweɪz rediː fəː ðiː freɪ
küzdi
  1. streiten
   'ʃtraɪtən
  1. kriegen
   'kriːgən
küzdelemfn
  1. ált r Kampf
   'kampf
   1. birtokos eset:
   2. Kampfes
   3. Kampfs
küzdõsportfn
küzdõtérfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása