COVID-19 Fight
Összesen 13 találat 7 szótárban. Részletek
kedvtelésfn
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
  1. Csak kedvtelésből utazunk!
    1. We are riding for pleasure merely.
  1. gratification
   USA: græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: grætɪfɪkeɪʃn
kedvtelésbőlkif
  1. for the love of it
   USA: frəː· ðiː· lʌ'v ʌ·v ʌ·t UK: fəː ðiː lʌv ɔv ɪt
kedvtelésekéntkif
  1. for one's own gratification
   USA: frəː· wʌ'nz oʊ'n græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fəː wʌnz oʊn grætɪfɪkeɪʃn
kedvtelésfn
  1. e Puschel
   1. többes szám:
   2. Puscheln
   1. birtokos eset:
   2. Puschel
  1. e Passion
   pa'sioːn
   1. többes szám:
   2. Passionen
   1. birtokos eset:
   2. Passion
  1. e Liebhaberei
   liːphaːbə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Liebhabereien
   1. birtokos eset:
   2. Liebhaberei
kedvtelésbõlhsz
kedvtelésfn
kedvtelésnincs
kedvtelésfn
kedvtelésbőlnincs
kedvtelésből tartott állatnincs
kedvtelésnincs
kedvtelésfn
kedvtelési célú hajó
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása