Összesen 23 találat 5 szótárban. Részletek
kelletlenmn
  1. unwilling
   USA: ʌ·nwɪ'lɪ·ŋ UK: ʌnwɪlɪŋ
  1. ungraceful
   UK: ʌngreɪsfʊl
  1. reluctant
   USA: riː·lʌ'ktʌ·nt UK: rɪlʌktənt
  1. loath
   USA: loʊ'θ UK: loʊθ
  1. grudging
   USA: grʌ'ʤɪ·ŋ UK: grʌʤɪŋ
  1. backward
   USA: bæ'kwəː·d UK: bækwəd
kelletlen érzésfn
kelletlen helyzetfn
  1. jam
   USA: ʤæ'm UK: ʤæm
kelletlenkedő személyfn
  1. nuisance
   USA: nuː'sʌ·ns UK: njuːsns
kelletlenségfn
  1. ungracefulness
   UK: ʌngreɪsfəlnes
kelletlenülhsz
  1. unwillingly
   USA: ʌ·nwɪ'lɪ·ŋliː· UK: ʌnwɪlɪŋliː
  1. ungracefully
   UK: ʌngreɪsfəliː
  1. reluctantly
   USA: rʌ·lʌ'ktʌ·ntliː· UK: rɪlʌktəntliː
  1. grudgingly
   USA: grʌ'ʤɪ·ŋgliː· UK: grʌʤɪŋliː
kelletlenül tesz meg vmiti
kelletlenmn
  1. unwillig
   'ʊnvɪlɪç
  1. unbehaglich
   'ʊnbəhaːklɪç
kelletlenségfn
  1. e Unlust
   'ʊnlʊst
   1. birtokos eset:
   2. Unlust
kelletlenülhsz
  1. verdrossen
   fɛɐ'drɔsən
  1. ungern
   'ʊngɛɐn
kelletlennincs
kelletlen, fásult alaknincs
  1. ritk manteca
kelletlenségnincs
kelletlenségfn
  1. malvolere
   h nincs tsz
kelletlenülmn
kelletlenül engednincs
kelletlenül, ímmel-ámmal olvasnincs
kelletlenül lenyelnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása