COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 8 szótárban. Részletek
kerületfn
  1. US township
   USA: taʊ'nʃɪ"p UK: taʊnʃɪp
  1. territory
   USA: te'rʌ·tɔː"riː· UK: terɪtriː
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. A margóbeállítások kívül esnek a nyomtatható területen.
    1. The margin settings are out of print range.
 1. mat
  1. periphery
   USA: pəː·ɪ'fəː·iː· UK: pərɪfəriː
 2. mat
  1. perimeter
   USA: pəː·ɪ'mʌ·təː· UK: pərɪmɪtər
  1. girth
   USA: gəː'θ UK: gəːθ
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. district
   USA: dɪ'strɪ"kt UK: dɪstrɪkt
 3. mat
  1. circumference
   USA: səː·kʌ'mfrʌ·ns UK: səːkʌmfərəns
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
kerületefn
  1. circumference
   USA: səː·kʌ'mfrʌ·ns UK: səːkʌmfərəns
kerületimn
  1. regional
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l UK: riːʤənl
  1. peripheral
   USA: pəː·ɪ'frʌ·l UK: pərɪfərəl
  1. divisional
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: dɪvɪʒənl
  1. circumferential
   UK: səːkʌmfərenʃl
kerület (idomé)fn
  1. perimeter
   USA: pəː·ɪ'mʌ·təː· UK: pərɪmɪtər
kerületi rendőrfőnökfn
  1. super
   USA: suː'pəː· UK: suːpər
kerület lakosságafn
  1. biz county
   USA: kaʊ'niː· UK: kaʊntiː
kerület (pl. kör kerülete)fn
  1. circumference
   USA: səː·kʌ'mfrʌ·ns UK: səːkʌmfərəns
főesperesi kerületfn
 1. vall
  1. archdeaconry
   UK: ɑtʃdiːkənriː
  1. archdeaconate
   UK: ɑtʃdiːkənɪt
körzet, kerületfn
  1. district
   USA: dɪ'strɪ"kt UK: dɪstrɪkt
közigazgatási kerületfn
 1. tört
  1. bailiwick
   USA: beɪ'lʌ·wɪ"k UK: beɪlɪwɪk
városi kerületfn
  1. aldermanry
   UK: ɔːldəmənriː
vidéki kerületfn
  1. township
   USA: taʊ'nʃɪ"p UK: taʊnʃɪp
londoni külvárosi kerületfn
szögmérő fokokra beosztott kerületefn
 1. mat
  1. limb
   USA: lɪ'm UK: lɪm
kerületfn
  1. Zwang
   'tsvaŋ
  1. r Zirkel
   'tsɪɐkəl
   1. többes szám:
   2. Zirkel
   1. birtokos eset:
   2. Zirkels
  1. r Umkreis
   'ʊmkraɪs
 1. mat
  1. r Umfang
   1. birtokos eset:
   2. Umfanges
   3. Umfangs
  1. Strich
   'ʃtrɪç
  1. r Sektor
   'zɛktoːɐ
   1. többes szám:
   2. Sektoren
   1. birtokos eset:
   2. Sektors
  1. s Revier
   re'viːɐ
   1. többes szám:
   2. Reviere
   1. birtokos eset:
   2. Reviers
  1. r Rand
   'rant
   1. birtokos eset:
   2. Randes
   3. Rands
  1. Svájc A s Quartier
   kvaɐ'tiːɐ
   1. többes szám:
   2. Quartiere
   1. birtokos eset:
   2. Quartiers
 2. mat
  1. e Peripherie
   perife'riː
   1. többes szám:
   2. Peripherieen
   3. Peripheriei
   1. birtokos eset:
   2. Peripherie
  1. rég e Landschaft
   1. többes szám:
   2. Landschaften
   1. birtokos eset:
   2. Landschaft
  1. rég r Kreis
   'kraɪs
   1. többes szám:
   2. Kreise
   1. birtokos eset:
   2. Kreises
  1. Hieb
   'hiːp
  1. táj r Grund
   'grʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Grundes
   3. Grunds
  1. r Distrikt
   dɪs'trɪkt
   1. többes szám:
   2. Distrikte
   1. birtokos eset:
   2. Distriktes
   3. Distrikts
  1. r Bezirk
   bə'tsɪɐk
   1. többes szám:
   2. Bezirke
   1. birtokos eset:
   2. Bezirkes
   3. Bezirks
  1. rég s Amt
   'amt
   1. birtokos eset:
   2. Amtes
   3. Amts
kerületfn
  1. szervezeti e Sektion
   zɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Sektionen
   1. birtokos eset:
   2. Sektion
külsõ kerületfn
ker. (kerület) /röv./kif
kerületfn
 1. Franciaországban az «arrondissement» egy része
kerületfn
 1. Németországban, „Kreis” földr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása