COVID-19 Fight
keretfn
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. összet rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. A keretben maradt üvegtörmelék arra vallott, hogy az ablak betört.
    1. Some pieces of glass remained in the frame, showing that the window had been broken.
  2. Haja szabadon omlott a vállára és finoman keretezte arcát.
    1. Her hair was hanging loose about her shoulders and gently framed her face.
  1. carrier
   USA: kæ'riː·əː· UK: kærɪər
 1. kat
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
keret (engedélyezett költség)fn
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
keret, foglalati
  1. curbing
   USA: kəː'bɪ·ŋ UK: kəːbɪŋ
keret nélkülimn
  1. unframed
   UK: ʌnfreɪmd
  1. rimless
   UK: rɪmles
keret (növ)fn
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
keret (szemüvegé)fn
  1. rim
   USA: rɪ'm UK: rɪm
keretekfn
  1. confines
   USA: kʌ·nfaɪ'nz UK: kɔnfaɪnz
keretesmn
  1. rimmed
   USA: rɪ'md UK: rɪmd
  1. framed
   USA: freɪ'md UK: freɪmd
keretesfűrészfn
  1. bucksaw
   UK: bʌksɔː
keretezi
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. Haja szabadon omlott a vállára és finoman keretezte arcát.
    1. Her hair was hanging loose about her shoulders and gently framed her face.
keretez (körbevesz)i
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
keretezésfn
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
keretfűrészfn
keretlábas hídkif
  1. leg bridge
   USA: le'g brɪ'ʤ UK: leg brɪʤ
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
keretmezőfn
 1. épít
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREkif
keretprogramok (EU)kif
  1. framework programmes
   UK: freɪmwəːk proʊgræmz
keretrendelésfn
 1. gazd
  1. blanket order
   USA: blæ'ŋkʌ·t ɔː'rdəː· UK: blæŋkɪt ɔːdər
keretrendszerfn
  1. framework
   USA: freɪ'mwəː"k UK: freɪmwəːk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása