kerget2
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. 6 hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
  1. Fook Singh egyszer kikergette boltjából, amiért a csizmák fölött álló állványra köpött.
    1. Fook Shing had once chased him out of his shop for spitting at the joss above the boots.
  1. bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
ábrándokat kerget13
  1. chase rainbows
   USA: tʃeɪ's reɪ'nboʊ"z UK: tʃeɪs reɪnboʊz
egymást kergetik a gondolataim13
  1. my thoughts are in a whirl
   USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
utópiák kergetése1
  1. utopianism
   UK: juːtoʊpɪənɪzəm
vadul kergetőzik2
  1. romp
   USA: rɔ'mp UK: rɔmp
Az őrületbe kerget2
  1. drive somebody up the wall
   USA: draɪ'v sʌ'mbʌ·diː· ʌ'p ðiː· wɔː'l UK: draɪv sʌmbədiː ʌp ðiː wɔːl
üldöz, hajszol, kerget2
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
szél által kergetett felhőfoszlány1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása