Összesen 53 találat 8 szótárban. Részletek
kibocsáti
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
  1. send out
   USA: se'nd aʊ't UK: send aʊt
  1. send forth
   USA: se'nd fɔː'rθ UK: send fɔːθ
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. give out
   USA: gɪ'v aʊ't UK: gɪv aʊt
  1. give off
   USA: gɪ'v ɔː'f UK: gɪv ɔf
  1. exhale
   USA: e·ksheɪ'l UK: eksheɪl
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
  1. deflate
   USA: dʌ·fleɪ't UK: dɪfleɪt
  1. be given off
   USA: biː· gɪ'vʌ·n ɔː'f UK: biː gɪvn ɔf
kibocsátásfn
  1. ritk utterance
   USA: ʌ'təː·ʌ·ns UK: ʌtərəns
  1. tensile
   USA: te'nsʌ·l UK: tensaɪl
 1. pénz
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
 2. pénz
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank jogosult euro-bankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére.
    1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro bank notes in the Union.
 3. fiz
  1. emission
   USA: ɪ"mɪ'ʃʌ·n UK: ɪmɪʃn
 4. vegy
  1. eduction
   UK: iːdʌkʃən
kibocsátatlanmn
  1. unissued
   USA: ʌ·nɪ'ʃuː"d UK: ʌnɪsjuːd
kibocsát; elbocsáti
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kibocsát, kiadi
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
kibocsát, kiállít, megjelentetkif
kibocsát, kiereszt, szagot áraszti
  1. give off
   USA: gɪ'v ɔː'f UK: gɪv ɔf
kibocsátófn
  1. starter
   USA: stɔ'rtəː· UK: stɑtər
 1. gazd
  1. floater
   USA: floʊ'təː· UK: floʊtə
  1. emitter
   UK: ɪmɪtə
  1. emissive
   UK: ɪmɪsɪv
kibocsátó (csekké/váltóé)fn
  1. drawer
   USA: drɔː'r UK: drɔːr
kibocsátó nyílásfn
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
újból kibocsáti
 1. pénz
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
új kibocsátási
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
végzést kibocsátómn
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
kibocsátás1
  1. r Erlass
   1. birtokos eset:
   2. Erlasses
 1. 336
  1. e Ausgabe
   'aʊsgaːbə
   1. többes szám:
   2. Ausgabeen
   1. birtokos eset:
   2. Ausgabe
kibocsátó1
  1. r Trassant
   tra'sant
   1. többes szám:
   2. Trassanten
   1. birtokos eset:
   2. Trassanten
kibocsát2
kibocsátás1
kibocsátó1
 1. kereskedelmi utalványnál
kibocsát
 1. szagot illatot
 2. fizetési meghagyást
  1. trarre
   traggo, trai, trae, traiamo
 3. fizetési meghagyást
 4. fizetési meghagyást
  1. 6.3 traere
 5. hangot
 6. hangot
 7. fiziol. és iratot
 8. fényt sóhajt stb.
  1. 3.3 rendere
   réndere
 9. fényt sóhajt stb.
  1. 3.3|6.3 3.3|6.3 reddere
  1. 6.3|3.3 6.3|3.3 gittare
  1. gemere
   gémere
  1. emettere
   eméttere
 10. fényt, rendeletet stb.
  1. 6.3 dischiudere
   dischiúdere
 11. rendeletet, parancsot
 12. sóhajt, üvöltést stb.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása