COVID-19 Fight
free kickfn USA: friː' kɪ'k UK: friː kɪk
goal kickfn USA: goʊ'l kɪ'k UK: goʊl kɪk
penalty kickfn USA: pe'nʌ·ltiː· kɪ'k UK: penltiː kɪk
get the kickkif USA: gɪ't ðiː· kɪ'k UK: get ðiː kɪk
get a kick out of sgi
alive and kickingkif USA: ʌ·laɪ'v ʌ·nd kɪ'kɪ·ŋ UK: əlaɪv ənd kɪkɪŋ
give sy a kicki USA: gɪ'v saɪ' eɪ' kɪ'k
do sg for kicksi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása