COVID-19 Fight
kicsinymn
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. pygmy
   USA: pɪ'gmiː· UK: pɪgmiː
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
  1. exiguous
   UK: egzɪgjʊəs
kicsinyeli
  1. reflect
   USA: rʌ·fle'kt UK: rɪflekt
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
  1. belittle
   USA: bʌ·lɪ'tʌ·l UK: bɪlɪtl
kicsinyesmn
 1. műv
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. punctilious
   USA: pʌ·ŋktɪ'liː·ʌ·s UK: pʌŋktɪlɪəs
  1. petty
   USA: pe'tiː· UK: petiː
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinyes bosszúfn
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
kicsinyes gyűlöletfn
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
kicsinyes hiúságfn
  1. vainglory
   UK: veɪnglɔːriː
kicsinyes szőrszálhasogatásfn
  1. pedantry
   USA: pe'dʌ·ntriː· UK: pedntriː
kicsinyesenhsz
  1. meanly
   UK: miːnliː
  1. begrudgingly
   UK: bɪgrʌʤɪŋliː
kicsinyeskediki
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
kicsinyeskedésfn
  1. biz cheese-paring
   UK: tʃiːzpeərɪŋ
kicsinyes(kedő)mn
  1. pettifogging
   UK: petɪfɔgɪŋ
kicsinyeskedőmn
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
kicsinyeskedő személyfn
  1. fusspot
   UK: fʌspɔt
kicsinyességfn
  1. pettiness
   USA: pe'tiː·nʌ·s UK: petɪnəs
  1. fussiness
   UK: fʌsɪnəs
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinyes(ség)mn
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinylőmn
  1. derogatory
   USA: dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· UK: dɪrɔgətriː
  1. depreciatory
   UK: dɪpriːʃətəriː
  1. depreciative
   UK: dɪpriːʃətɪv
kicsi(ny)ségfn
  1. smallness
   USA: smɔː'lnʌ·s UK: smɔːlnəs
  1. littleness
   UK: lɪtlnəs
kicsinyített másakif
  1. in miniature
   USA: ɪ'n mɪ'nɪ·tʃʊ"r UK: ɪn mɪnɪtʃər
kicsinyítésfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
kicsinyítőfn
  1. diminutive
   USA: dʌ·mɪ'nyʌ·tɪ·v UK: dɪmɪnjʊtɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása