COVID-19 Fight
Összesen 62 találat 9 szótárban. Részletek
kijelöli
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
  1. A hótalpas lábnyomok az erdőbe vezettek.
    1. Snowshoe traces led to the forest.
  1. trace out
   USA: treɪ's aʊ't UK: treɪs aʊt
  1. tell off
   USA: te'l ɔː'f UK: tel ɔf
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. peg out
   USA: pe'g aʊ't UK: peg aʊt
  1. mark out
   USA: mɔ'rk aʊ't UK: mɑk aʊt
  1. mark off
   USA: mɔ'rk ɔː'f UK: mɑk ɔf
  1. lay out
   USA: leɪ' aʊ't UK: leɪ aʊt
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
  1. biz fix up
   USA: fɪ'ks ʌ'p UK: fɪks ʌp
  1. fix on
   USA: fɪ'ks ɔ'n UK: fɪks ɔn
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. designate
   USA: de'zɪ·gneɪ"t UK: dezɪgneɪt
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. appoint
   USA: ʌ·pɔɪ'nt UK: əpɔɪnt
kijelölésfn
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. setout
   UK: setaʊt
  1. designation
   USA: de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n UK: dezɪgneɪʃn
  1. US assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
kijelöli a feladatát vkineki
  1. assign a task to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' tæ'sk tʌ· saɪ'
  1. assign a duty to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
kijelöli a kötelességét vkineki
  1. assign a task to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' tæ'sk tʌ· saɪ'
  1. assign a duty to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
kijelöli az utat/iránytkif
  1. set the course
   USA: se't ðiː· kɔː'rs UK: set ðiː kɔːs
kijelölőfn
  1. designator
   UK: dezɪgneɪtə
kijelölő körzőfn
  1. bows
   USA: boʊ'z UK: boʊz
kijelöltmn
  1. fated
   USA: feɪ'tʌ·d UK: feɪtɪd
  1. assigned
   USA: ʌ·saɪ'nd UK: əsaɪnd
  1. appointed
   USA: ʌ·pɔɪ'ntʌ·d UK: əpɔɪntɪd
  1. allotted
   USA: ʌ·lɔ'tʌ·d UK: əlɔtɪd
kijelölt feladatkif
  1. set task
   USA: se't tæ'sk UK: set tɑsk
kijelölt gyalogátkelőhelyfn
  1. street crossing
   USA: striː't krɔː'sɪ·ŋ UK: striːt krɔsɪŋ
kijelölt személyfn
  1. appointee
   USA: ʌ·pɔɪ'ntiː· UK: əpɔɪntiː
kijelölvei
  1. designed
   USA: dʌ·zaɪ'nd UK: dɪzaɪnd
kijelöl vkiti
kijelöl vmirei
bójákkal kijelöli
  1. buoy
   USA: buː'iː· UK: bɔɪ
előre kijelöli
  1. predestinate
   UK: priːdestɪneɪt
  1. pre-ordain
   USA: priː"ɔː·rdeɪ'n UK: priːɔːdeɪn
újra kijelöli
  1. reassign
   USA: riː"ʌ·saɪ'n
határait kijelöli vmineki
  1. stake out
   USA: steɪ'k aʊ't UK: steɪk aʊt
  1. stake off
   USA: steɪ'k ɔː'f UK: steɪk ɔf
előre kijelölti
  1. predetermined
   USA: priː"diː·təː'mʌ·nd UK: priːdɪtəːmɪnd
újra kijelöl(t)i
  1. reassigned
   USA: riː"ʌ·saɪ'nd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása