Összesen 23 találat 6 szótárban. Részletek
kimenetelfn
  1. upshot
   USA: ʌ'pʃɔ"t UK: ʌpʃɔt
  1. outcome
   USA: aʊ'tkʌ"m UK: aʊtkʌm
  1. átv issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Minden jel szerencsés kimenetelre mutat.
    1. Everything points to a favorable issue.
  1. irod átv dénouement
kimenetel, (vég)eredményfn
  1. outcome
   USA: aʊ'tkʌ"m UK: aʊtkʌm
eredmény, kimenetel (PHARE)fn
  1. output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
szomorú kimenetelűmn
  1. tragical
   UK: træʤɪkəl
  1. tragic
   USA: træ'ʤɪ·k UK: træʤɪk
kimenetelfn
  1. r Ausgang
   1. birtokos eset:
   2. Ausganges
  1. r Ausfall
   1. birtokos eset:
   2. Ausfalles
   3. Ausfalls
Folyamat, kimenetelkif
kimenetelfn
 1. görög tragédiában
kimenetelfn
kimenetelnincs
kimenetelfn
sikeres kimenetelnincs
szerencsés kimenetel / befejezésnincs
kedvező kimenetelűnincs
kétes kimenetelűnincs
sikeres kimenetelűnincs
szerencsés kimenetelűnincs
szerencsés kimenetelű balesetnincs
pozitív / eredményes kimenetelfn
sikeres működés / kimenetel akadályozásanincs
a betegség valószínű kimenetelére irányuló véleményfn
  1. prognosi
   n prógnosi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása