Összesen 48 találat 8 szótárban. Részletek
kinevezi
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. nominate
   USA: nɔ'mʌ·neɪ"t UK: nɔmɪneɪt
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. constitute
   USA: kɔ'nstʌ·tuː"t UK: kɔnstɪtjuːt
  1. commission
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. appoint
   USA: ʌ·pɔɪ'nt UK: əpɔɪnt
kinevez (egyetemi oktatót)i
  1. tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
kinevezésfn
  1. placement
   USA: pleɪ'smʌ·nt UK: pleɪsmənt
  1. nomination
   USA: nɔ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: nɔmɪneɪʃn
  1. designation
   USA: de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n UK: dezɪgneɪʃn
  1. creation
   USA: kriː·eɪ'ʃʌ·n UK: kriːeɪʃn
  1. US assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. appointment
   USA: ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: əpɔɪntmənt
  1. Nem látják, hogy magukat a presztízsüket teszik tönkre ezzel a kinevezéssel.
    1. How could they fail to see how they were ruining themselves, lowering their prestige by this appointment?
kinevezés állásrafn
  1. appointment
   USA: ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: əpɔɪntmənt
kinevezés jogafn
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
kinevezettmn
  1. appointed
   USA: ʌ·pɔɪ'ntʌ·d UK: əpɔɪntɪd
kinevezett személyfn
  1. appointee
   USA: ʌ·pɔɪ'ntiː· UK: əpɔɪntiː
kinevezett vagyongondnok irányításakif
  1. in administrative receivership
   USA: ɪ'n ʌ·dmɪ'nʌ·streɪ"tɪ·v riː·siː'vəː·ʃɪ"p UK: ɪn ədmɪnɪstrətɪv rɪsiːvəʃɪp
kinevezhetőmn
  1. admissible
   USA: ʌ·dmɪ'sʌ·bʌ·l UK: ədmɪsəbl
kinevezi magát vmineki
kinevez vkiti
kinevez vmineki
  1. constitute
   USA: kɔ'nstʌ·tuː"t UK: kɔnstɪtjuːt
újra kinevezi
  1. reappoint
   USA: riː"ʌ·pɔɪ'nt UK: riːəpɔɪnt
parancsnoki tisztségre kinevezi
 1. kat
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
részrehajlás a haverok előnyére (pl. kinevezéseknél)fn
  1. cronyism
   USA: kroʊ'niː·ɪ"zʌ·m UK: kroʊniːɪzəm
értékelő bizottság - A szerződő hatóság által kinevezett szakértői bizottság. (PHARE)kif
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)kif
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
kinevezi
kinevezésfn
  1. e Erhebung
   ɛɐ'heːbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Erhebungen
   1. birtokos eset:
   2. Erhebung
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása