COVID-19 Fight
kiszolgáli
  1. wait on
   USA: weɪ't ɔ'n UK: weɪt ɔn
  1. valet
   USA: væ·leɪ' UK: væleɪ
  1. serves
   USA: səː'vz UK: səːvz
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
  1. serve out
   USA: səː'v aʊ't UK: səːv aʊt
  1. lackey
   USA: læ'kiː· UK: lækiː
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
  1. attend upon
   USA: ʌ·te'nd ʌ·pɔ'n UK: ətend əpɔn
  1. attend on
   USA: ʌ·te'nd ɔ'n UK: ətend ɔn
kiszolgál vkiti
  1. wait upon sy
   USA: weɪ't ʌ·pɔ'n saɪ'
  1. wait on sy
   USA: weɪ't ɔ'n saɪ'
  1. tend on sy
   USA: te'nd ɔ'n saɪ'
  1. do, did, done
   USA: duː' dʌ·d dʌ'n UK: duː dɪd dʌn
kiszolgáltmn
kiszolgált katonakif
  1. old campaigner
   USA: oʊ'ld kæ·mpeɪ'nəː· UK: oʊld kæmpeɪnər
kiszolgáltati
  1. give up
   USA: gɪ'v ʌ'p UK: gɪv ʌp
  1. extradite
   USA: e'kstrʌ·daɪ"t UK: ekstrədaɪt
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
  1. consign
   USA: kʌ·nsaɪ'n UK: kənsaɪn
kiszolgáltat vkit vkineki
  1. give sy over to sy
   USA: gɪ'v saɪ' oʊ'vəː· tʌ· saɪ'
kiszolgáltatottmn
  1. irod naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
kiszolgáltatottságfn
  1. defencelessness
   UK: dɪfensləsnəs
kiszolgáltatásfn
  1. rég rendition
   USA: re·ndɪ'ʃʌ·n UK: rendɪʃn
kiszolgálásfn
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
 1. kat
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
kiszolgálás benne foglaltatik az árakbankif
  1. attendance included
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ətendəns ɪnkluːdɪd
kiszolgálás szigorúan érkezési sorrendbenkif
  1. first come first served
   USA: fəː'st kʌ'm fəː'st səː'vd UK: fəːst kʌm fəːst səːvd
kiszolgálási díjfn
  1. service charge
   USA: səː'vʌ·s tʃɔ'rʤ UK: səːvɪs tʃɑʤ
kiszolgálással együttkif
  1. service included
   USA: səː'vʌ·s ɪ"nkluː'dʌ·d UK: səːvɪs ɪnkluːdɪd
  1. attendance included
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ətendəns ɪnkluːdɪd
kiszolgálófn
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. server
   USA: səː'vəː· UK: səːvər
  1. daemon
   USA: deɪ'mʌ·n UK: diːmən
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
kiszolgáló programkif
  1. service program
   USA: səː'vʌ·s proʊ'græ"m UK: səːvɪs proʊgræm
kiszolgáló személyfn
  1. biz jackal
   USA: ʤæ'kʌ·l UK: ʤækɔːl
kiszolgáló személyzetfn
  1. attendants
   USA: ʌ·te'ndʌ·nts UK: ətendənts
kiszolgáló terminálkif
  1. slave terminal
   USA: sleɪ'v təː'mʌ·nʌ·l UK: sleɪv təːmɪnl
kiszolgálószemélyzetfn
  1. attendants
   USA: ʌ·te'ndʌ·nts UK: ətendənts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása