Összesen 78 találat 7 szótárban. Részletek
kitéri
  1. touch upon
   USA: tʌ'tʃ ʌ·pɔ'n UK: tʌtʃ əpɔn
  1. stand off
   USA: stæ'nd ɔː'f UK: stænd ɔf
  1. US stand off
   USA: stæ'nd ɔː'f UK: stænd ɔf
  1. biz sidetrack
   USA: saɪ'dtræ"k UK: saɪdtræk
  1. shun
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
  1. shirk
   USA: ʃəː'k UK: ʃəːk
  1. parry
   USA: pe'riː· UK: pæriː
  1. skót jink
   UK: ʤɪŋk
  1. evade
   USA: iː·veɪ'd UK: ɪveɪd
  1. elude
   USA: ʌ·luː'd UK: ɪluːd
kitér a kérdés előlkif
  1. fence with a question
   USA: fe'ns wʌ·ð eɪ' kwe'ʃʌ·n UK: fens wɪð eɪ kwestʃən
kitérdeltmn
  1. baggy
   USA: bæ'giː· UK: bægiː
kitérésfn
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
 1. sp
  1. skót jink
   UK: ʤɪŋk
  1. excursion
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: ɪkskəːʃn
  1. evasiveness
   UK: ɪveɪsɪvnəs
  1. evasion
   USA: iː·veɪ'ʒʌ·n UK: ɪveɪʒn
  1. dodge
   USA: dɔ'ʤ UK: dɔʤ
  1. digression
   USA: daɪ·gre'ʃʌ·n UK: daɪgreʃn
  1. deflexion
   UK: dɪflekʃən
  1. deflection
   UK: dɪflekʃn
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
kitérés, kifogás, mellébeszélésfn
  1. evasion
   USA: iː·veɪ'ʒʌ·n UK: ɪveɪʒn
kitérés nélkülhsz
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
kitéríti
  1. diffract
   USA: dʌ·fræ'kt UK: dɪfrækt
kitérőmn
 1. mat
  1. skew
   USA: skyuː' UK: skjuː
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
 2. bány
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. evasive
   USA: iː·veɪ'zɪ·v UK: ɪveɪsɪv
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
 3. kat
  1. bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
kitérően válaszoli
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
kitérő rendelkezésfn
  1. escape clause
   USA: ʌ·skeɪ'p klɔː'z UK: ɪskeɪp klɔːz
kitérő segédmágnesfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
kitérőútfn
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
  1. by-pass road
   USA: baɪ'pæ"s roʊ'd UK: baɪpɑs roʊd
kitérővágányfn
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
 1. vasút
  1. siding
   USA: saɪ'dɪ·ŋ UK: saɪdɪŋ
  1. points
   USA: pɔɪ'nts UK: pɔɪnts
kitérő választ adómn
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
kitérülésfn
 1. hajó
  1. sagging
   USA: sæ'gɪ·ŋ UK: sægɪŋ
kitér vki előli
kitér vmi előli
  1. shirk
   USA: ʃəː'k UK: ʃəːk
  1. avoid
   USA: ʌ·vɔɪ'd UK: əvɔɪd
legnagyobb kitérésfn
 1. csill
  1. elongation
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n UK: iːlɔŋgeɪʃn
folytonos kitérésekfn
  1. discursiveness
   UK: dɪskəːsɪvnəs
legnagyobb kitérést végzii
 1. csill
  1. elongate
   USA: ʌ·lɔː'ŋgeɪ·t UK: iːlɔŋgeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása