COVID-19 Fight
kitölti
  1. write out
   USA: raɪ't aʊ't UK: raɪt aʊt
  1. put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. fill up
   USA: fɪ'l ʌ'p UK: fɪl ʌp
  1. US fill out
   USA: fɪ'l aʊ't UK: fɪl aʊt
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. US back
   USA: bæ'k UK: bæk
(ki)tölti
  1. fills
   USA: fɪ'lz UK: fɪlz
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
kitölt (bosszút)i
  1. wreak
   USA: riː'k UK: riːk
kitölt (időt)i
  1. work out
   USA: wəː'k aʊ't UK: wəːk aʊt
kitölt (pl.ürlapot)i
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
kitöltetlenmn
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. átv blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
kitölti a dátumotkif
  1. fill in the date
   USA: fɪ'l ɪ'n ðiː· deɪ't UK: fɪl ɪn ðiː deɪt
kitölti a haragjátkif
  1. take it out on
   USA: teɪ'k ʌ·t aʊ't ɔ'n UK: teɪk ɪt aʊt ɔn
kitölti a haragját vkini
  1. vent on sy
   USA: ve'nt ɔ'n saɪ'
kitölti vkin a dühét,mérgét,haragjátkif
kitöltésfn
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
  1. filling in (US out)
   USA: fɪ'lɪ·ŋ ɪ'n yuː'e's aʊ't UK: fɪlɪŋ ɪn ʌz aʊt
kitöltőmn
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
kitöltőanyagfn
  1. shim
   USA: ʃɪ'm
üres, kitöltetleni
  1. blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
bosszúját kitöltikif
  1. glut one's revenge
   USA: glʌ't wʌ'nz riː·ve'nʤ UK: glʌt wʌnz rɪvenʤ
mérgét kitölti vkini
  1. vent one's gall on sy
   USA: ve'nt wʌ'nz gɔː'l ɔ'n saɪ'
ólommal kitöltésfn
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
kérjük nyomtatott betűkkel kitöltenikif
  1. please print
   USA: pliː'z prɪ'nt UK: pliːz prɪnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása