COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 8 szótárban. Részletek
kitaláli
  1. strike out
   USA: straɪ'k aʊ't UK: straɪk aʊt
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. mint
   USA: mɪ'nt UK: mɪnt
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. invent
   USA: ɪ"nve'nt UK: ɪnvent
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. guess
   USA: ge's UK: ges
  1. forge
   USA: fɔː'rʤ UK: fɔːʤ
  1. rég feign
   USA: feɪ'n UK: feɪn
  1. fabricate
   USA: fæ'brʌ·keɪ"t UK: fæbrɪkeɪt
  1. cook up
   USA: kʊ'k ʌ'p UK: kʊk ʌp
  1. contrive
   USA: kʌ·ntraɪ'v UK: kəntraɪv
kitalálásfn
  1. guessing
   USA: ge'sɪ·ŋ UK: gesɪŋ
  1. getting up
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
  1. fiction
   USA: fɪ'kʃʌ·n UK: fɪkʃn
  1. fabrication
   USA: fæ"brɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: fæbrɪkeɪʃn
  1. coinage
   USA: kɔɪ'nɪ·ʤ UK: kɔɪnɪʤ
kitalálás az egész!kif
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
kitalál; bepótol; kibéküli
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
kitalálhatatlanmn
kitalál (nem valósat)fn
  1. fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
kitalálófn
  1. biz coiner
   USA: kɔɪ'nəː· UK: kɔɪnər
kitalálósdi társasjátékkif
  1. charade
   USA: ʃəː·eɪ'd UK: ʃərɑd
kitalálós játékfn
  1. guessing game
   USA: ge'sɪ·ŋ geɪ'm UK: gesɪŋ geɪm
kitaláltmn
  1. made
   USA: meɪ'd UK: meɪd
  1. invented
   USA: ɪ"nve'nʌ·d UK: ɪnventɪd
  1. imaginary
   USA: ɪ"mæ'ʤʌ·ne"riː· UK: ɪmæʤɪnəriː
  1. fictitious
   USA: fɪ·ktɪ'ʃʌ·s UK: fɪktɪʃəs
  1. feigned
   USA: feɪ'nd UK: feɪnd
kitaláltad!kif
  1. guessed right!
   USA: ge'st raɪ't UK: gest raɪt
kitalál, találgat; találgatási
  1. guess
   USA: ge's UK: ges
kitalált kifejezésfn
  1. coinage
   USA: kɔɪ'nɪ·ʤ UK: kɔɪnɪʤ
kitalált szófn
  1. coinage
   USA: kɔɪ'nɪ·ʤ UK: kɔɪnɪʤ
kitalált történetfn
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
feltalál; kitaláli
  1. invent
   USA: ɪ"nve'nt UK: ɪnvent
igyekszik kitalálni vmiti
vmit kitaláló személyfn
  1. monger
   USA: mʌ'ŋgəː· UK: mʌŋgər
újonnan kitaláltmn
  1. newfound
   USA: nuː'faʊ'nd UK: njuːfaʊnd
csak te tudod kitalálnikif
  1. you only can guess
   USA: yuː' oʊ'nliː· kʌ·n ge's UK: juː oʊnliː kæn ges
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása