COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 3 szótárban. Részletek
kiterjedőmn
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
mindenre kiterjedőmn
  1. general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
  1. blanket
   USA: blæ'ŋkʌ·t UK: blæŋkɪt
mindenre kiterjedő biztosításkif
  1. all-in insurance policy
   USA: ʌ·lɪ'n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns pɔ'lʌ·siː·
vmire kiterjedő tilalomkif
egész világra kiterjedőmn
  1. global
   USA: gloʊ'bʌ·l UK: gloʊbl
minden körülményre kiterjedőmn
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
minden részletre kiterjedőmn
  1. comprehensive
   USA: kɔ"mpriː·he'nsɪ·v UK: kɔmprɪhensɪv
több országra kiterjedő programok - A Phare programok egyik fajtája. (PHARE)kif
nagy ipari körzetre kiterjedő forgalmi dugófn
  1. gridlock
   USA: grɪ'dlɔ"k UK: grɪdlɔk
horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa. (PHARE)kif
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)kif
mindenre kiterjedő3
minden részletre kiterjedő3
mindenre kiterjedő
mindenre kiterjedően
mindenre kiterjedően4
minden részletre kiterjedő
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása