kiterjeszti
  1. spread out
   USA: spre'd aʊ't UK: spred aʊt
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. generalize
   USA: ʤe'nəː·ʌ·laɪ"z UK: ʤenrəlaɪz
  1. átv extend
   USA: ɪ·kste'nd UK: ɪkstend
  1. biz expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
  1. Spanyolország kiterjesztette határait tengerentúli területek elfoglalásával.
    1. Spain expanded its borders by invading overseas lands.
  1. escalate
   USA: e'skʌ·leɪ"t UK: eskəleɪt
kiterjeszt, kibővít; tágíti
  1. expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
kiterjesztettmn
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. outstretched
   USA: aʊ·tstre'tʃt UK: aʊtstretʃt
  1. extended
   USA: ɪ·kste'ndʌ·d UK: ɪkstendɪd
  1. expanded
   USA: ɪ·kspæ'ndʌ·d UK: ɪkspændɪd
kiterjesztett ascii billentyűzetkódokkif
  1. extended ascii keystrokes
   USA: ɪ·kste'ndʌ·d æ'skiː· kiː'stroʊ"ks
kiterjesztett grafikus illesztőkif
  1. enhanced graphics adapter
   USA: ʌ·nhæ'nst græ'fɪ·ks ʌ·dæ'ptəː· UK: ɪnhɑnst græfɪks ədæptər
kiterjesztett hibakód lekérdezésekif
  1. get extended error
   USA: gɪ't ɪ·kste'ndʌ·d e'rəː· UK: get ɪkstendɪd erər
kiterjesztett i/o műveleteket lehetővé tevő taskkif
  1. ancillary control processor
   USA: æ'nsʌ·le"riː· kʌ·ntroʊ'l prɔ'se"səː· UK: ænsɪləriː kəntroʊl proʊsesər
kiterjesztett szolgáltatásokkif
  1. extended services
   USA: ɪ·kste'ndʌ·d səː'vʌ·sʌ·z UK: ɪkstendɪd səːvɪsɪz
kiterjeszthetőmn
  1. extensible
   UK: ɪkstensəbl
(ki)terjeszt(és)fn
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
kiterjesztésfn
  1. stretching
   USA: stre'tʃɪ·ŋ UK: stretʃɪŋ
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
  1. Egy híres építészt bíztak meg a Városháza kibővítésével.
    1. A famous architect was commissioned for the extension of the Town Hall.
  2. kiterjesztés nélküli fájlnév
    1. file name without extension
  3. A Bizottság értesíti az érintett személyt az eljárás meghosszabbításáról.
    1. The Commission shall notify the person concerned of the extension of the procedure.
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. escalation
   USA: e"skʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: eskəleɪʃn
- Az EU energetikai programja, amelyet a Phare partner országaira is kiterjesztettek. (PHARE)fn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása