COVID-19 Fight
Összesen 152 találat 9 szótárban. Részletek
kiveti
  1. throw off
   USA: θroʊ' ɔː'f UK: θroʊ ɔf
  1. levy
   USA: liː'viː· UK: leviː
  1. lay on
   USA: leɪ' ɔ'n UK: leɪ ɔn
  1. eject
   USA: ɪ·ʤe'kt UK: iːʤekt
  1. cast up
   USA: kæ'st ʌ'p UK: kɑst ʌp
  1. assess
   USA: ʌ·se's UK: əses
kivet (átültetett szervet)i
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
kivetésfn
  1. shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
  1. ejection
   USA: ɪ·ʤe'kʃʌ·n UK: ɪʤekʃn
kivetés (adóé)fn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
kivetett adófn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
kiveti a hálóját rákif
  1. set one's cap at him
   USA: se't wʌ'nz kæ'p æ't ɪ"m UK: set wʌnz kæp ət hɪm
kiveti hálóját vkirei
  1. set one's cap at sy
   USA: se't wʌ'nz kæ'p æ't saɪ'
kivetíti
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. extrapolate
   USA: ɪ·kstræ'pʌ·leɪ"t UK: ɪkstræpəleɪt
  1. exteriorize
   UK: ɪkstɪərɪəraɪz
kivetítésfn
 1. mat
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
kivetítőmn
  1. beamer
   USA: biː'məː· UK: biːmər
kivet,kirói
  1. imposes
   USA: ɪ"mpoʊ'zʌ·z UK: ɪmpoʊzɪz
kivet (nyeregből)i
  1. dismount
   UK: dɪsmaʊnt
kivetőfn
  1. ejector
   UK: ɪʤektər
kivettmn
  1. exempted
   USA: ɪ·gze'mptʌ·d UK: ɪgzemptɪd
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
adót kiveti
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. levy a tax
   USA: liː'viː· eɪ' tæ'ks UK: leviː eɪ tæks
  1. lay a tax
   USA: leɪ' eɪ' tæ'ks UK: leɪ eɪ tæks
bérösszeget kiveti
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
horgonyt kivetkif
  1. drop the anchor
   USA: drɔ'p ðiː· æ'ŋkəː· UK: drɔp ðiː æŋkər
nyeregből kiveti
  1. unseat
   USA: ʌ·nsiː't UK: ʌnsiːt
háló kivetésefn
  1. draught
   USA: dræ'ft UK: drɑft
szervezetből kivetett szervfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása