COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 9 szótárban. Részletek
kivitelfn
  1. make
   USA: meɪ'k UK: meɪk
  1. get-up
   UK: getʌp
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
kivitelezi
  1. carry out
   USA: kæ'riː· aʊ't UK: kæriː aʊt
kivitelezésfn
  1. workmanship
   USA: wəː'kmʌ·nʃɪ"p UK: wəːkmənʃɪp
  1. implementing
   USA: ɪ'mplʌ·me"nɪ·ŋ UK: ɪmplɪmentɪŋ
  1. implementation
   USA: ɪ"mplʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪmenteɪʃn
  1. A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet végrehajtását.
    1. The Commission shall monitor the implementation of this Regulation.
  1. execution
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n UK: eksɪkjuːʃn
  1. effectuation
   UK: ɪfektjʊeɪʃən
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
kivitelezőfn
  1. contractor
   USA: kɔ'ntræ"ktəː· UK: kɔntræktər
kivitelez, végrehajt, megvalósiti
  1. carry out
   USA: kæ'riː· aʊ't UK: kæriː aʊt
kiviteli állapotkif
  1. output status
   USA: aʊ'tpʊ"t steɪ'tʌ·s UK: aʊtpʊt steɪtəs
kiviteli engedélykif
  1. export licence
   USA: e'kspɔː·rt laɪ'sʌ·ns UK: ɪkspɔːt laɪsns
kiviteli tervkif
  1. final construction drawing
   USA: faɪ'nʌ·l kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n drɔː'ɪ·ŋ UK: faɪnl kənstrʌkʃn drɔːɪŋ
kiviteli tilalomfn
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
jó kivitelezési
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
kivitelfn
  1. e Ausfuhr
   1. többes szám:
   2. Ausfuhren
   1. birtokos eset:
   2. Ausfuhr
kivitelezi
kivitelezésfn
  1. e Ausführung
   1. többes szám:
   2. Ausführungen
   1. birtokos eset:
   2. Ausführung
kivitelezhetöségfn
kiviteli engedélyfn
kiviteli tilalomfn
kivitelezi
kivitelezésfn
 1. műalkotásé
kivitelezőfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása