COVID-19 Fight
korlátozottmn
  1. restricted
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d UK: rɪstrɪktɪd
  1. restrained
   USA: riː·streɪ'nd UK: rɪstreɪnd
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. limited
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d UK: lɪmɪtɪd
korlátozott felelősségi nyilatkozatkif
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
korlátozott hatalmú hercegkif
  1. mediate lord
   USA: miː'diː·eɪ"t lɔː'rd UK: miːdɪɪt lɔːd
korlátozottságfn
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. narrowness
   USA: ne'roʊ·nʌ·s UK: næroʊnəs
nem korlátozottmn
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása