COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 8 szótárban. Részletek
kudarcfn
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. AUS squib
   UK: skwɪb
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. set-back
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. repulse
   USA: riː·pʌ'ls UK: rɪpʌls
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. szl fizzle
   USA: fɪ'zʌ·l UK: fɪzl
  1. fiasco
   USA: fiː·æ'skoʊ· UK: fɪæskoʊ
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. Minden erőfeszítése kudarcot vallott.
    1. All his efforts ended in failure.
  1. discomfiture
   UK: dɪskʌmfɪtʃər
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
  1. biz abortion
   USA: ʌ·bɔː'rʃʌ·n UK: əbɔːʃn
kudarcba fúli
  1. fall through
   USA: fɔ'l θruː' UK: fɔːl θruː
kudarcba fulladi
  1. go all awry
   USA: goʊ' ɔː'l əː·aɪ' UK: goʊ ɔːl əraɪ
  1. fall flat
   USA: fɔ'l flæ't UK: fɔːl flæt
  1. fail
   USA: feɪ'l UK: feɪl
kudarcot valli
  1. miscarry
   UK: mɪskæriː
  1. fuck up
   USA: fʌ'k ʌ'p UK: fʌk ʌp
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
kudarcot vallómn
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
kudarcot vallottmn
  1. still-born
   USA: stɪ'lbɔː'rn UK: stɪlbɔːn
kudarcra ítélmn
  1. doomed
   USA: duː'md UK: duːmd
kudarcra van ítélvekif
  1. foredoomed to failure
   UK: fɔːduːmd tuː feɪljər
teljes kudarckif
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. it is a complete wash-out
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' kʌ·mpliː't wɔ'ʃaʊ"t UK: ɪt ɪz eɪ kəmpliːt wɔʃaʊt
vereség, kudarcfn
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
eleve kudarcra ítéltkif
  1. foredoomed to failure
   UK: fɔːduːmd tuː feɪljər
bukás, kudarc, sikertelenségfn
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
kudarcfn
  1. r Versager
   fɛɐ'zaːgɐ
   1. többes szám:
   2. Versager
   1. birtokos eset:
   2. Versagers
  1. e Schlappe
   'ʃlapə
   1. többes szám:
   2. Schlappen
   1. birtokos eset:
   2. Schlappe
  1. s Fiasko
   fi'askoː
   1. többes szám:
   2. Fiaskos
   1. birtokos eset:
   2. Fiaskos
  1. r Durchfall
   1. birtokos eset:
   2. Durchfalles
   3. Durchfalls
kudarcba fulladi
kudarcba fulladi
 1. vállalkozás
  1. átv avorter
kudarcfn
  1. flop
   h inv ang
kudarcba fulladnincs
kudarcba fulladfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása