COVID-19 Fight
Összesen 71 találat 8 szótárban. Részletek
kutatófn
  1. US seeker
   USA: siː'kəː· UK: siːkər
  1. searching
   USA: səː'tʃɪ·ŋ UK: səːtʃɪŋ
  1. searcher
   USA: səː'tʃəː· UK: səːtʃər
  1. scrutineer
   UK: skruːtɪnɪər
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
  1. researcher
   USA: riː'səː·tʃəː· UK: rɪsəːtʃər
  1. questioning
   USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
  1. prospector
   USA: prɔː'spe"ktəː· UK: prəspektər
  1. investigatory
   USA: ɪ"nve'stʌ·gʌ·tɔː"riː· UK: ɪnvestɪgeɪtəriː
  1. investigative
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"tɪ·v UK: ɪnvestɪgeɪtɪv
  1. inquiring
   USA: ɪ"nkwaɪ'əː·ɪ·ŋ UK: ɪnkwaɪərɪŋ
  1. exploratory
   USA: ɪ·ksplɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: ɪksplɔrətriː
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
kutatóaknakif
  1. test hole
   USA: te'st hoʊ'l UK: test hoʊl
  1. prospect hole
   USA: prɔ'spe·kt hoʊ'l UK: prɔspekt hoʊl
kutatóanhsz
kutató, érdeklödö, kérdökif
kutatóévkif
  1. sabbatical year
   USA: sʌ·bæ'tɪ·kʌ·l yɪ'r UK: səbætɪkl jəːr
kutatófúrásfn
  1. prospect hole
   USA: prɔ'spe·kt hoʊ'l UK: prɔspekt hoʊl
kutatóhorgonyfn
kutatóközpontfn
kutató léggömbfn
kutató ösztöndíjasfn
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
kutató szemekkif
  1. gimlet eyes
   UK: gɪmlɪt aɪz
kutatószobafn
  1. brains room
   USA: breɪ'nz ruː'm UK: breɪnz ruːm
kutató távírófn
  1. seeker
   USA: siː'kəː· UK: siːkər
kutatóteremfn
feltaláló, kutatófn
  1. investigator
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"təː· UK: ɪnvestɪgeɪtər
genetikus kutatófn
  1. geneticist
   USA: ʤʌ·ne'tʌ·sʌ·st UK: ʤɪnetɪsɪst
tudományos kutatófn
  1. research worker
   USA: riː'səː·tʃ wəː'kəː· UK: rɪsəːtʃ wəːkər
varázsvesszős kutatófn
  1. diviner
   UK: dɪvaɪnər
központi fizikai kutató intézet (kfki)kif
  1. central institute of physics
   USA: se'ntrʌ·l ɪ'nstʌ·tuː"t ʌ·v fɪ'zɪ·ks UK: sentrəl ɪnstɪtjuːt ɔv fɪzɪks
kutatófn
  1. r Forscher
   'fɔɐʃɐ
   1. többes szám:
   2. Forscher
   1. birtokos eset:
   2. Forschers
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása