COVID-19 Fight
Összesen 180 találat 9 szótárban. Részletek
kutat13
  1. seek
   USA: siː'k UK: siːk
  1. Az okosnak szíve tudás után kutat, a balgák szája bolondságot áhít.
    1. The heart of the wise seeks instruction: and the mouth of fools feeds on foolishness.
kutat2
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
  1. scour about
   USA: skaʊ'r ʌ·baʊ't UK: skaʊər əbaʊt
  1. research
   USA: riː'səː·tʃ UK: rɪsəːtʃ
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
  1. quarry
   USA: kwɔː'riː· UK: kwɔriː
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
  1. 1.2 probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. 1.2 ferret
   USA: fe'rʌ·t UK: ferɪt
  1. explore
   USA: ɪ·ksplɔː'r UK: ɪksplɔːr
  1. explore
   USA: ɪ·ksplɔː'r UK: ɪksplɔːr
  1. delve
   USA: de'lv UK: delv
kutatás1
  1. searching
   USA: səː'tʃɪ·ŋ UK: səːtʃɪŋ
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
  1. research
   USA: riː'səː·tʃ UK: rɪsəːtʃ
  1. questing
   UK: kwestɪŋ
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
  1. exploration
   USA: e"ksplɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: ekspləreɪʃn
  1. 6.3 disquisition
   UK: dɪskwɪzɪʃn
kutatására indul vminek2
kutatási3
  1. investigational
   USA: ɪ"nve·stʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪnvestɪgeɪʃənəl
kutatási feladat2
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
kutatási téma2
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
kutat ásni13
  1. spring a well
   USA: spəː·ɪ'ŋ eɪ' we'l UK: sprɪŋ eɪ wel
kutat fúr13
  1. sink a well
   USA: sɪ'ŋk eɪ' we'l UK: sɪŋk eɪ wel
kutatja vki múltját2
kutat, keres2
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
kutató1
  1. 6 seeker
   USA: siː'kəː· UK: siːkər
  1. searching
   USA: səː'tʃɪ·ŋ UK: səːtʃɪŋ
  1. searcher
   USA: səː'tʃəː· UK: səːtʃər
  1. scrutineer
   UK: skruːtɪnɪər
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
  1. researcher
   USA: riː'səː·tʃəː· UK: rɪsəːtʃər
  1. questioning
   USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
  1. prospector
   USA: prɔː'spe"ktəː· UK: prəspektər
  1. investigatory
   USA: ɪ"nve'stʌ·gʌ·tɔː"riː· UK: ɪnvestɪgeɪtəriː
  1. investigative
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"tɪ·v UK: ɪnvestɪgeɪtɪv
  1. inquiring
   USA: ɪ"nkwaɪ'əː·ɪ·ŋ UK: ɪnkwaɪərɪŋ
  1. exploratory
   USA: ɪ·ksplɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: ɪksplɔrətriː
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
kutatóakna13
  1. test hole
   USA: te'st hoʊ'l UK: test hoʊl
  1. prospect hole
   USA: prɔ'spe·kt hoʊ'l UK: prɔspekt hoʊl
kutatóan4
kutató, érdeklödö, kérdö13
kutatóév13
  1. sabbatical year
   USA: sʌ·bæ'tɪ·kʌ·l yɪ'r UK: səbætɪkl jəːr
kutatófúrás1
  1. prospect hole
   USA: prɔ'spe·kt hoʊ'l UK: prɔspekt hoʊl
kutatóhorgony1
kutatóközpont1
kutató léggömb1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása