lármásmn
  1. vociferous
   USA: voʊ·sɪ'fəː·ʌ·s UK: vəsɪfərəs
  1. vocal
   USA: voʊ'kʌ·l UK: voʊkl
  1. uproarious
   UK: ʌprɔːrɪəs
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. tumultuous
   USA: tuː"mʌ'ltʃuː·ʌ·s UK: tjuːmʌltʃʊəs
  1. rumbustious
   UK: rʌmbʌstɪəs
  1. biz robustious
   UK: roʊbʌstɪəs
  1. robustic
   UK: roʊbʌstɪk
  1. rattling
   USA: ræ'tʌ·lɪ·ŋ UK: rætlɪŋ
  1. biz US rambunctious
   USA: ræ·mbʌ'ŋkʃʌ·s UK: ræmbʌŋkʃəs
  1. obstreperous
   UK: əbstrepərəs
  1. noisy
   USA: nɔɪ'ziː· UK: nɔɪziː
  1. loud
   USA: laʊ'd UK: laʊd
  1. clamorous
   UK: klæmərəs
  1. boisterous
   USA: bɔɪ'strʌ·s UK: bɔɪstərəs
lármás alakfn
  1. roisterer
   UK: rɔɪstərər
lármás csődületfn
  1. riot
   USA: raɪ'ʌ·t UK: raɪət
lármás dulakodásfn
  1. brawl
   USA: brɔː'l UK: brɔːl
lármás gyereki
  1. romp
   USA: rɔ'mp UK: rɔmp
lármás helyfn
  1. beehive
   USA: biː'haɪ"v UK: biːhaɪv
lármás hűhófn
  1. biz rumpus
   UK: rʌmpəs
lármás tiltakozásfn
  1. bray
   USA: breɪ' UK: breɪ
lármás veszekedésfn
  1. brawl
   USA: brɔː'l UK: brɔːl
lármás üldözéskif
  1. hue and cry
   USA: hyuː' ʌ·nd kraɪ' UK: hjuː ənd kraɪ
lármásan mulatoziki
  1. roister
   USA: rɔɪ'stəː· UK: rɔɪstə
lármásan szurkolófn
  1. rooter
   USA: ruː'təː· UK: ruːtər
lármásan tiltakoziki
  1. raise the roof
   USA: reɪ'z ðiː· ruː'f UK: reɪz ðiː ruːf
lármásságfn
  1. tumultuousness
   UK: tjuːmʌltʃʊəsnəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása