COVID-19 Fight
Összesen 56 találat 8 szótárban. Részletek
látszatfn
  1. biz veneer
   USA: vʌ·nɪ'r UK: vənɪər
  1. biz surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
  1. átv shell
   USA: ʃe'l UK: ʃel
  1. semblance
   USA: se'mblʌ·ns UK: sembləns
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. phantasm
   USA: fæ"ntæ'zʌ·m UK: fæntæzəm
  1. outside
   USA: aʊ'tsaɪ'd UK: aʊtsaɪd
  1. guise
   USA: gaɪ'z UK: gaɪz
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
  1. air
   USA: e'r UK: eər
látszat-mn
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
látszat alapján ítéli
  1. externalize
   UK: ɪkstəːnəlaɪz
látszat; fellépésfn
  1. appearance
   USA: ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: əpɪərəns
látszatgyógyszerfn
  1. placebo
   USA: plʌ·siː'boʊ· UK: pləsiːboʊ
látszatkeltésfn
látszatkeltő voltafn
  1. plausibility
   USA: plɔː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: plɔːzəbɪlɪtiː
látszatmegőrzéskif
  1. preserve appearances
   USA: priː·zəː'v ʌ·pɪ'rʌ·nsʌ·z UK: prɪzəːv əpɪərənsɪz
látszatot kelti
  1. suggest
   USA: sʌ·gʤe'st UK: səʤest
látszatrahsz
  1. on the face of it
   USA: ɔ'n ðiː· feɪ's ʌ·v ʌ·t UK: ɔn ðiː feɪs ɔv ɪt
  1. in appearance
   USA: ɪ'n ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: ɪn əpɪərəns
látszatra ítélkif
  1. judge by externals
   UK: ʤʌʤ baɪ ɪkstəːnlz
csalóka látszatfn
  1. simulacrum
   UK: sɪmjʊleɪkrəm
csillogó látszatfn
  1. tinsel
   USA: tɪ'nsʌ·l UK: tɪnsl
hamis látszatfn
  1. mockery
   USA: mɔ'kəː·iː· UK: mɔkəriː
megtévesztő látszatfn
  1. speciousness
   UK: spiːʃəsnəs
üres látszatfn
  1. bubble
   USA: bʌ'bʌ·l UK: bʌbl
vmilyen látszata vani
a látszat kedvéértmn
  1. pro forma
   USA: proʊ' fɔː'rmʌ· UK: proʊ fɔːmə
  1. for a show
   USA: frəː· eɪ' ʃoʊ' UK: fəː eɪ ʃoʊ
a látszat szerintkif
  1. all appearances
   USA: ɔː'l ʌ·pɪ'rʌ·nsʌ·z UK: ɔːl əpɪərənsɪz
fenntartja a látszatotkif
  1. keep up appearance
   USA: kiː'p ʌ'p ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: kiːp ʌp əpɪərəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása