Összesen 139 találat 9 szótárban. Részletek
lényegfn
  1. vitals
   UK: vaɪtlz
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. Senki se mondhatja, hogy csupán árnyéka voltam a királynak; én voltam a lényeg; a király volt az árnyék.
    1. I was no shadow of a king; I was the substance; the king himself was the shadow.
  1. subsistence
   USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns UK: səbsɪstəns
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
  1. biz nucleus, nuclei
   USA: nuː'kliː·ʌ·s nuː'kliː·aɪ" UK: njuːklɪəs njuːklɪaɪ
  1. nub
   USA: nʌ'b UK: nʌb
  1. átv meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. main point
   USA: meɪ'n pɔɪ'nt UK: meɪn pɔɪnt
  1. essentials
   USA: iː·se'nʃʌ·lz UK: ɪsenʃlz
 1. fil
  1. essence
   USA: e'sʌ·ns UK: esns
  1. entity
   USA: e'ntʌ·tiː· UK: entɪtiː
  1. elixir
   USA: ʌ·lɪ'ksəː· UK: ɪlɪksər
  1. bottom line
   USA: bɔ'tʌ·m laɪ'n UK: bɔtəm laɪn
lényegbeli megragadásfn
  1. irod epiphany
   USA: ɪ"pɪ'fʌ·niː· UK: ɪpɪfəniː
lényegbenimn
  1. virtual
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l UK: vəːtʃʊəl
lényegbevágómn
 1. jog
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
lényegefn
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. gist
   USA: ʤɪ'st UK: ʤɪst
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
lényegébenhsz
  1. intrinsically
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·kliː· UK: ɪntrɪnsɪkliː
  1. in essence
   USA: ɪ'n e'sʌ·ns UK: ɪn esns
  1. essentially
   USA: iː·se'ntʃʌ·liː· UK: ɪsenʃəliː
lényegéhez tartoziki
  1. inhere
   UK: ɪnhɪə
lényegesmn
  1. vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. intrinsical
   UK: ɪntrɪnsɪkl
  1. intrinsic
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k UK: ɪntrɪnsɪk
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  2. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  1. constitutive
   UK: kənstɪtjʊtɪv
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
lényegesenhsz
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
lényegesen jobbkif
  1. it is a long sight better
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' lɔː'ŋ saɪ't be'təː· UK: ɪt ɪz eɪ lɔŋ saɪt betər
lényegesen nagyobbkif
  1. much the largest
   USA: mʌ'tʃ ðiː· lɔ'rʤʌ·st UK: mʌtʃ ðiː lɑʤɪst
lényeges, jelentös, mérvadómn
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
lényeges, jelentös, nagymértékümn
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
lényeges, odavalómn
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
lényege vminekkif
  1. gist
   USA: ʤɪ'st UK: ʤɪst
lényeg, fő szempontokfn
  1. essentials
   USA: iː·se'nʃʌ·lz UK: ɪsenʃlz
lényeggel törődőmn
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
lényegimn
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
lényeg; nehézségfn
  1. crux
   USA: krʌ'ks UK: krʌks
lényeg nélkülimn
  1. insubstantial
   USA: ɪ"nsʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: ɪnsəbstænʃl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása