COVID-19 Fight
lövészárok-háborúfn
    1. trench warfare
      USA: tre'ntʃ wɔː'rfe"r UK: trentʃ wɔːfeər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása