COVID-19 Fight
Összesen 164 találat 9 szótárban. Részletek
laposmn
  1. vapid
   USA: væ'pʌ·d UK: væpɪd
  1. uninspired
   USA: ʌ"nɪ"nspaɪ'əː·d UK: ʌnɪnspaɪəd
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. shallow
   USA: ʃæ'loʊ· UK: ʃæloʊ
  1. rég plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. horizontal
   USA: hɔː"rʌ·zɔ'ntʌ·l UK: hɔrɪzɔntl
 1. bány
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Leült egy lapos sziklára és bámulta a tengert.
    1. He sat on a flat rock and stared at the sea.
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. depressed
   USA: dʌ·pre'st UK: dɪprest
laposakat pislantkif
  1. have lids as heavy as lead
   USA: hæ'v lɪ'dz e'z he'viː· e'z liː'd UK: hæv lɪdz əz heviː əz liːd
laposanhsz
  1. prosaically
   UK: prəzeɪɪkliː
  1. flatly
   USA: flæ'tliː· UK: flætliː
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
laposan csiszolt gyémántfn
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
laposcsákányfn
  1. flatter
   USA: flæ'təː· UK: flætər
lapos domborműfn
lapos dugóhúzófn
  1. tailspin
   USA: teɪ'lspɪ"n UK: teɪlspɪn
lapos egyrétegű tekercsfn
  1. pancake coil
   USA: pæ'nkeɪ"k kɔɪ'l UK: pænkeɪk kɔɪl
lapos fedésfn
 1. épít
  1. coping
   USA: koʊ'pɪ·ŋ UK: koʊpɪŋ
lapos felületfn
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
    1. The test area shall be flat and horizontal.
lapos fenekű bárkafn
 1. hajó
  1. sloop
   USA: sluː'p UK: sluːp
lapos fenekű csónakkif
  1. mackinaw
   USA: mæ'kʌ·nɔː"
lapos fenekű kishajófn
  1. US gondola
   USA: gɔ·ndoʊ'lʌ· UK: gɔndələ
lapos fenekű segédhajófn
  1. sloop
   USA: sluː'p UK: sluːp
lapos fenekű szénszállító dereglyefn
 1. hajó
  1. keel
   USA: kiː'l UK: kiːl
lapos fenekű teherhajófn
  1. scow
   USA: skaʊ' UK: skaʊ
lapos fenekű uszályfn
 1. hajó
  1. rég pram
   UK: præm
lapos fenekű uszályfn
  1. pram
   UK: præm
laposfogófn
  1. pliers
   USA: plaɪ'əː·z UK: plaɪəz
  1. pair of tongs
   USA: pe'r ʌ·v tɔ'ŋz UK: peər ɔv tɔŋz
lapos gyékénykosárfn
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása