COVID-19 Fight
Összesen 94 találat 9 szótárban. Részletek
lehetőségfn
  1. szl US slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. Pénzszűkében voltunk, és ez meglehetősen szűkre szabta lehetőségeinket.
    1. We were rather short of money, so our scope was very limited.
  2. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. átv prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
  1. possibility
   USA: pɔ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: pɔsəbɪlɪtiː
  1. posse
   USA: pɔ'siː· UK: pɔsiː
  1. opportunity
   USA: ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: ɔpətjuːnɪtiː
  1. Harkness valami lehetőséget látott.
    1. Harkness saw an opportunity here.
  1. modality
   USA: mʌ·dæ'lʌ·tiː· UK: moʊdælɪtiː
  1. hazard
   USA: hæ'zəː·d UK: hæzəd
  1. feasibility
   USA: fiː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: fiːzəbɪlɪtiː
  1. eventuality
   USA: iː·ve"ntʃuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪventʃʊælɪtiː
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. contingency
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nsiː· UK: kəntɪnʤənsiː
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. availability
   USA: ʌ·veɪ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əveɪləbɪlɪtiː
lehetőségekfn
  1. facilities
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: fəsɪlɪtɪz
lehetőséget ad képességei kifejtésérekif
  1. give scope for one's abilities
   USA: gɪ'v skoʊ'p frəː· wʌ'nz ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: gɪv skoʊp fəː wʌnz əbɪlɪtɪz
lehetőséget ad vkineki
  1. give sy a fair show
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' fe'r ʃoʊ'
lehetőséget/alkalmat ad valamirekif
  1. open the door to something
   USA: oʊ'pʌ·n ðiː· dɔː'r tʌ· sʌ'mθɪ·ŋ UK: oʊpən ðiː dɔːr tuː sʌmθɪŋ
lehetőséget kihasználkif
  1. make the best of
   USA: meɪ'k ðiː· be'st ʌ·v UK: meɪk ðiː best ɔv
lehetőség szerintkif
  1. as far as possible
   USA: e'z fɔ'r e'z pɔ'sʌ·bʌ·l UK: əz fɑr əz pɔsəbl
lehetőség, útfn
  1. policy
   USA: pɔ'lʌ·siː· UK: pɔləsiː
érvényesülési lehetőségfn
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. biz US break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
lappangó lehetőségfn
  1. potentiality
   UK: pətenʃɪælɪtiː
megkapaszkodási lehetőségfn
  1. átv toehold
   USA: toʊ'hoʊ"ld UK: toʊhoʊld
menekülési lehetőségfn
  1. loophole
   USA: luː'phoʊ"l UK: luːphoʊl
működési lehetőségfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
szórakozási lehetőségfn
  1. amusement
   USA: ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: əmjuːzmənt
utolsó lehetőségkif
  1. last / a - resort
   USA: læ's eɪ' riː·sɔː'rt UK: læst eɪ rɪzɔːt
főzési lehetőségekkif
  1. cooking facilities
   USA: kʊ'kɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: kʊkɪŋ fəsɪlɪtɪz
fürdési lehetőségekkif
  1. bathing facilities
   USA: beɪ'ðɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: beɪðɪŋ fəsɪlɪtɪz
sportolási lehetőségekkif
  1. sports facilities
   USA: spɔː'rts fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: spɔːts fəsɪlɪtɪz
szórakozási lehetőségekkif
szórakozási/sportolási lehetőségekkif
  1. recreational facilities
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: rekrɪeɪʃnəl fəsɪlɪtɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása