COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 7 szótárban. Részletek
leigázi
  1. irod vanquish
   USA: væ'ŋkwɪ·ʃ UK: væŋkwɪʃ
  1. subjugate
   USA: sʌ'bʤʌ·geɪ"t UK: sʌbʤʊgeɪt
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. A hódítók hamar leigázták a helyi törzseket.
    1. The invaders quickly subjected the local tribes.
  1. subdue
   USA: sʌ·bduː' UK: səbdjuː
  1. enslave
   USA: e·nsleɪ'v UK: ɪnsleɪv
  1. conquer
   USA: kɔ'ŋkəː· UK: kɔŋkər
  1. bring under
   USA: brɪ'ŋ ʌ'ndəː· UK: brɪŋ ʌndər
leigázásfn
  1. subjugation
   UK: sʌbʤʊgeɪʃn
  1. subjection
   UK: səbʤekʃn
 1. kat
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. irod enthralment
   UK: ɪnθrɔːlmənt
leigázhatómn
  1. vanquishable
   UK: væŋkwɪʃəbl
leigázottmn
  1. subdued
   USA: sʌ·bduː'd UK: səbdjuːd
  1. downtrodden
   USA: daʊ"ntrɔ'dʌ·n UK: daʊntrɔdn
leigázottságfn
  1. thraldom
   UK: θrɑldəm
  1. subjection
   UK: səbʤekʃn
leigázi
  1. unterjochen
   ʊntɐ'ʝɔxən
  1. knechten
   'knɛçtən
leigázásfn
  1. irod e Niederwerfung
   1. többes szám:
   2. Niederwerfungen
   1. birtokos eset:
   2. Niederwerfung
leigázottságfn
leigázhatatlannincs
  1. irod indomito
   indómito
leigázhatónincs
  1. assoggettabile
   assoggettábile
leigázófn
  1. irod domatrice
   h
  1. irod domatore
   h
leigázottnincs
leigázó személynincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása