COVID-19 Fight
Összesen 76 találat 9 szótárban.
figyelmét lekötii
  1. preoccupy
   USA: priː·ɔ'kyʌ·paɪ" UK: priːɔkjʊpaɪ
teljesen leköti vmii
figyelmet lekötőmn
  1. absorbing
   USA: ʌ·bzɔː'rbɪ·ŋ UK: əbsɔːbɪŋ
lombardkölcsön fedezetéül lekötött részvényekkif
  1. pawned stock
   USA: pɔː'nd stɔ'k UK: pɔːnd stɔk
leköti
 1. mezőg
  1. szénásszekeret rúddal bäumen
leköti
  1. átv fesseln
   'fɛsəln
 1. hajó
 2. épít.ip épít
leköti
  1. pénzt festlegen
lekötmn
  1. irod gefangen
   gə'faŋən
lekötelezi
  1. átv binden
   'bɪndən
lekötelezettségfn
  1. e Bindung
   'bɪndʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bindungen
   1. birtokos eset:
   2. Bindung
lekötelezi magátkif
lekötelezõmn
  1. verbindlich
   fɛɐ'bɪntlɪç
lekötelezőmn
  1. verbindlich
   fɛɐ'bɪntlɪç
leköti magátkif
  1. binden s.
   'bɪndən 'ɛs
lekötözésfn
leköti
 1. lelki kötelékekkel
leköti
 1. sakkban ját
lekötelezi
lekötelezettségfn
  1. átv n dette
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása