lelkesmn
  1. zealous
   USA: ze'lʌ·s UK: zeləs
  1. wholehearted
   USA: hoʊ'lhɔ"rtʌ·d UK: hoʊlhɑtɪd
  1. warm
   USA: wɔː'rm UK: wɔːm
  1. soulful
   USA: soʊ'lfʌ·l UK: soʊlfəl
  1. rapturous
   USA: ræ'ptʃəː·ʌ·s UK: ræptʃərəs
  1. raptured
   UK: ræptʃəd
  1. perfervid
   UK: pəːfəːvɪd
  1. mettlesome
   UK: metlsəm
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. Nagyon lelkesek voltak, hogy a tengerpartra utaznak.
    1. They very keen on going to the seaside.
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
  1. enthusiastic
   USA: e·nθuː"ziː·æ'stɪ·k UK: ɪnθjuːzɪæstɪk
  1. ebullient
   USA: ʌ·bʊ'lyʌ·nt UK: ɪbʌlɪənt
  1. dedicated
   USA: de'dʌ·keɪ·tʌ·d UK: dedɪkeɪtɪd
  1. ardent
   USA: ɔ'rdʌ·nt UK: ɑdnt
lelkes barátjafn
  1. votary
   UK: voʊtəriː
lelkes, buzgó,mn
  1. eager
   USA: iː'gəː· UK: iːgər
lelkes hívefn
  1. fan
   USA: fæ'n UK: fæn
  1. Juventus drukker, a csapat összes meccsére kimegy.
    1. He is a Juventus fan, and goes to see all the team's matches.
  2. Pár rajongó van odakinn egy autogram reményében.
    1. There's a few fans outside hoping for autographs.
  3. A spanyol szurkolók egész éjjel ünnepelték csapatuk győzelmét.
    1. Spanish fans celebrated their team's victory all night long.
lelkes kiáltásokat hallati
  1. whoop
   USA: hwuː'p UK: huːp
lelkes, lelkendező, rajongómn
  1. enthusiastic
   USA: e·nθuː"ziː·æ'stɪ·k UK: ɪnθjuːzɪæstɪk
lelkes, ragaszkodó, odaadómn
  1. devoted
   USA: dɪ·voʊ'tʌ·d UK: dɪvoʊtɪd
lelkes vmiértkif
lelkesediki
  1. warm up
   USA: wɔː'rm ʌ'p UK: wɔːm ʌp
  1. biz enthuse
   USA: e·nθuː'z UK: ɪnθjuːz
lelkesedik vmiérti
lelkesedésfn
  1. zest
   USA: ze'st UK: zest
  1. zeal
   USA: ziː'l UK: ziːl
  1. warmth
   USA: wɔː'rmθ UK: wɔːmθ
  1. verve
   USA: vəː'v UK: vəːv
  1. biz rave
   USA: reɪ'v UK: reɪv
  1. mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. infatuation
   USA: ɪ"nfæ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfætʃʊeɪʃn
  1. glow
   USA: gloʊ' UK: gloʊ
  1. exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
  1. enthusiasm
   USA: e·nθuː'ziː·æ"zʌ·m UK: ɪnθjuːzɪæzəm
  1. ardour
   UK: ɑdər
  1. ardor
   USA: ɔ'rdəː·
lelkesenhsz
  1. rapturously
   UK: ræptʃərəsliː
  1. keenly
   USA: kiː'nliː· UK: kiːnliː
  1. ardently
   USA: ɔ'rdʌ·ntliː· UK: ɑdntliː
lelkesen beszéli
  1. rhapsodize
   USA: ræ'psʌ·daɪ"z UK: ræpsədaɪz
lelkesen tapsolkif
  1. lift the roof
   USA: lɪ'ft ðiː· ruː'f UK: lɪft ðiː ruːf
lelkesíti
  1. warm up
   USA: wɔː'rm ʌ'p UK: wɔːm ʌp
  1. biz uplift
   USA: ʌ'plɪ"ft UK: ʌplɪft
  1. inspire
   USA: ɪ"nspaɪ'r UK: ɪnspaɪər
  1. harangue
   USA: həː·æ'ŋ UK: həræŋ
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
  1. buck sy up
   USA: bʌ'k saɪ' ʌ'p
  1. animate
   USA: æ'nʌ·meɪ"t UK: ænɪmeɪt
lelkesít, ösztönöz; beszívi
  1. inspire
   USA: ɪ"nspaɪ'r UK: ɪnspaɪər
lelkesítésfn
  1. inspiration
   USA: ɪ"nspəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnspəreɪʃn
lelkesítőmn
  1. stirring
   USA: stəː'ɪ·ŋ UK: stəːrɪŋ
  1. rousing
   UK: raʊzɪŋ
lelkesítő célú összejövetelkif
  1. pep meeting
   USA: pe'p miː'tɪ·ŋ UK: pep miːtɪŋ
lelkesítő hatásfn
  1. uplift
   USA: ʌ'plɪ"ft UK: ʌplɪft
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása