COVID-19 Fight
Összesen 12 találat 7 szótárban. Részletek
lerakódásfn
  1. subsidence
   USA: sʌ·bsaɪ'dʌ·ns UK: səbsaɪdns
  1. sludge
   USA: slʌ'ʤ UK: slʌʤ
 1. geol
  1. sedimentation
   USA: se"dʌ·mʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: sedɪmenteɪʃn
  1. lodgment
   UK: lɔʤmənt
  1. lodgement
   UK: lɔʤmənt
 2. vegy
  1. foot
   USA: fʊ't UK: fʊt
 3. földr körny
  1. deposition
   USA: de"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: depəzɪʃn
 4. vegy körny
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
  1. crust
   USA: krʌ'st UK: krʌst
 5. geol
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
  1. alluvium, alluvia
   UK: əluːvjəm əluːvjə
lerakódásos területfn
  1. slob
   USA: slɔ'b UK: slɔb
új lerakódásfn
  1. resettlement
   USA: riː·se'tʌ·lmʌ·nt UK: riːsetlmənt
lerakódásfn
  1. r Sinter
   'zɪntɐ
   1. többes szám:
   2. Sinter
   1. birtokos eset:
   2. Sinters
 1. orv
  1. s Depot
   de'poː
   1. többes szám:
   2. Depots
   1. birtokos eset:
   2. Depots
  1. r Belag
   bə'laːk
   1. birtokos eset:
   2. Belages
   3. Belags
  1. r Ansatz
   'anzats
 2. geol vegy
  1. r Absatz
   'apzats
   1. birtokos eset:
   2. Absatzes
lerakódásfn
zsíros, szennyes üledék / lerakódásnincs
 1. kerékagyon
üledék kőzetté válása a lerakódás soránfn
  1. singenesi
   n inv singénesi
lerak(ód)ásnincs
lerakódásfn
savas lerakódás
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása