COVID-19 Fight
Összesen 71 találat 9 szótárban. Részletek
levoni
  1. take away
   USA: teɪ'k ʌ·weɪ' UK: teɪk əweɪ
 1. mat
  1. subtract
   USA: sʌ·btræ'kt UK: səbtrækt
  1. recoup
   USA: rɪ·kuː'p UK: rɪkuːp
 2. nyomd
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
  1. haul down
   USA: hɔː'l daʊ'n UK: hɔːl daʊn
  1. detract
   USA: dʌ·træ'kt UK: dɪtrækt
  1. deduct
   USA: dʌ·dʌ'kt UK: dɪdʌkt
levonásfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. deduction
   USA: dʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: dɪdʌkʃn
 1. jog
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
levonás nélkülimn
 1. gazd
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
levonatfn
 1. nyomd
  1. pulling
   USA: pʊ'lɪ·ŋ UK: pʊlɪŋ
levonatot készíti
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
levonja a következtetésti
  1. put two and two together
   USA: pʊ't tuː' ʌ·nd tuː' tʌ·ge'ðəː· UK: pʊt tuː ənd tuː təgeðər
levonja a tanulságotkif
  1. draw a lesson
   USA: drɔː' eɪ' le'sʌ·n UK: drɔː eɪ lesn
levonóképfn
 1. nyomd
  1. jig
   USA: ʤɪ'g UK: ʤɪg
levont vitorlákkalkif
  1. under bare poles
   USA: ʌ'ndəː· be'r poʊ'lz UK: ʌndər beər poʊlz
levonvamn
  1. less
   USA: le's UK: les
levon vmilyen címeni
  1. allow for
   USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
fizetés levonás nélkülkif
  1. net cash
   USA: ne't kæ'ʃ UK: net kæʃ
hektográfiai levonatfn
 1. nyomd
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
nyomdai levonatfn
  1. impression
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: ɪmpreʃn
(gyorsan) levonja a következtetéti
  1. jump to a conclusion
   USA: ʤʌ'mp tʌ· eɪ' kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: ʤʌmp tuː eɪ kənkluːʒn
következtetést levon, megállapitkif
tételből levont érvkif
  1. intrinsic argument
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɪntrɪnsɪk ɑgjʊmənt
összes költségek levonása utánkif
  1. all charges borne
   USA: ɔː'l tʃɔ'rʤʌ·z bɔː'rn UK: ɔːl ʃɑʒeɪ bɔːn
zavarban lévőnek látsziki
  1. look blank
   USA: lʊ'k blæ'ŋk UK: lʊk blæŋk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása