COVID-19 Fight
Összesen 236 találat 5 szótárban. Részletek
lowfn USA: loʊ' UK: loʊ
lowfn USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The knights greeted the queen with a low bow.
    1. A lovagok mély meghajlással köszöntötték a királynőt.
  1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
    1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
  2. Think it over before you decide - he said in a low voice.
    1. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
  3. They all bowed very low to their Queen.
    1. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
lowi tni USA: loʊ' UK: loʊ
lowmn USA: loʊ' UK: loʊ
   1. He usually plays the role of a low fellow in films.
     1. A filmekben általában aljas fickót alakít.
lowhsz USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The plane flies so low that it can't be seen at the radar.
    1. A gép olyan alacsonyan repül hogy nem látható a radarral.
  1. Her voice was low and hopeless.
    1. Hangja halk volt és reményvesztett.
  1. The lake water level is very low for the time of year.
    1. A tó vízszintje nagyon alacsony az év ezen szakához képest.
low beamkif USA: loʊ' biː'm UK: loʊ biːm
low birthkif USA: loʊ' bəː'θ UK: loʊ bəːθ
low blowkif USA: loʊ' bloʊ' UK: loʊ bloʊ
low-bornkif USA: loʊ'bɔː'rn UK: loʊbɔːn
low-bredmn UK: loʊbred
lowbrowfn UK: loʊbraʊ
low comedykif USA: loʊ' kɔ'mʌ·diː· UK: loʊ kɔmədiː
low companykif USA: loʊ' kʌ'mpʌ·niː· UK: loʊ kʌmpəniː
low cut dresskif USA: loʊ' kʌ't dre's UK: loʊ kʌt dres
low-downfn USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
low-downmn USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
low dresskif USA: loʊ' dre's UK: loʊ dres
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása