COVID-19 Fight
Összesen 60 találat 8 szótárban. Részletek
lustamn
  1. biz torpid
   USA: tɔː'rpʌ·d UK: tɔːpɪd
  1. tardy
   USA: tɔ'rdiː· UK: tɑdiː
  1. sluggard
   UK: slʌgəd
  1. slothful
   UK: sloʊθfəl
  1. shiftless
   USA: ʃɪ'ftlʌ·s UK: ʃɪftləs
  1. lazy
   USA: leɪ'ziː· UK: leɪziː
  1. laggard
   USA: læ'gəː·d UK: lægəd
  1. indolent
   USA: ɪ'ndʌ·lʌ·nt UK: ɪndələnt
  1. idle
   USA: aɪ'dʌ·l UK: aɪdl
  1. Nagyon okos diák, de végtelenül lusta.
    1. He is a very smart student, he's just extremely idle.
lusta csavargófn
  1. biz AUS ÚjZ sundowner
   UK: sʌndaʊnər
lusta dögkif
  1. heavy arse
   UK: heviː ɑs
lusta emberfn
  1. sloth
   USA: sloʊ'θ UK: sloʊθ
lusta naplopófn
  1. daw
   USA: dɔː' UK: dɔː
lustaságfn
  1. tardiness
   USA: tɔ'rdiː·nʌ·s UK: tɑdɪnəs
  1. slowness
   USA: sloʊ'nʌ·s UK: sloʊnəs
  1. slothfulness
   UK: sloʊθfəlnes
  1. sloth
   USA: sloʊ'θ UK: sloʊθ
  1. laziness
   USA: leɪ'ziː·nʌ·s UK: leɪzɪnəs
lusta személyfn
  1. biz drone
   USA: droʊ'n UK: droʊn
lustálkodásfn
  1. biz slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
lustálkodiki
  1. biz laze
   UK: leɪz
  1. idle
   USA: aɪ'dʌ·l UK: aɪdl
  1. bum
   USA: bʌ'm UK: bʌm
lustánhsz
  1. idly
   USA: aɪ'dliː· UK: aɪdliː
naphosszat (a tévét bámulva) lustálkodó emberfn
  1. couch potato
   USA: kaʊ'tʃ pʌ·teɪ'toʊ" UK: kaʊtʃ pəteɪtoʊ
lustafn
  1. r Bummler
   'bʊmlɐ
   1. többes szám:
   2. Bummler
   1. birtokos eset:
   2. Bummlers
lustamn
  1. faul
   'faʊl
  1. pej bequem
   bə'kveːm
lusta dögmn
lustaságfn
  1. e Faulheit
   1. birtokos eset:
   2. Faulheit
  1. e Bummelei
   bʊmə'laɪ
   1. többes szám:
   2. Bummeleien
   1. birtokos eset:
   2. Bummelei
  1. e Bequemlichkeit
   bə'kveːmlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Bequemlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Bequemlichkeit
lustálkodásfn
  1. e Faulenzerei
   faʊlɛntsə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Faulenzereien
   1. birtokos eset:
   2. Faulenzerei
lustálkodiki
  1. táj közb pelzen
   'pɛltsən
  1. lungern
   'lʊŋɐn
  1. faulenzen
   'faʊlɛntsən
  1. aalen
   'aːlən
lustafn
  1. átv h loir
lustaságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása