COVID-19 Fight
Összesen 418 találat 11 szótárban.
még enyhe kifejezésfn
  1. understatement
   USA: ʌ'ndəː·steɪ"tmʌ·nt UK: ʌndəsteɪtmənt
még érvényesmn
  1. unexpired
   USA: ʌ"nɪ·kspaɪ'əː·d UK: ʌnɪkspaɪəd
  1. it still holds good
   USA: ʌ·t stɪ'l hoʊ'ldz gʌ·d UK: ɪt stɪl hoʊldz gʊd
(még) érvényesmn
  1. unexpired
   USA: ʌ"nɪ·kspaɪ'əː·d UK: ʌnɪkspaɪəd
még ha az életemről is van szókif
  1. save my life
   USA: seɪ'v maɪ' laɪ'f UK: seɪv maɪ laɪf
még három hónapigkif
  1. for three months to come
   USA: frəː· θriː' mʌ'nθs tʌ· kʌ'm UK: fəː θriː mʌnθs tuː kʌm
még hátralevőmn
  1. unexpired
   USA: ʌ"nɪ·kspaɪ'əː·d UK: ʌnɪkspaɪəd
még hírmondó sem maradtkif
  1. no one was left to tell the tale
   USA: noʊ' hwʌ'n wʌ·z le'ft tʌ· te'l ðiː· teɪ'l UK: noʊ wʌn wɔz left tuː tel ðiː teɪl
még hozzáadi
  1. superadd
   UK: sjuːpəræd
(még) időben meg fog jönni az eszekif
  1. he'll come round in time
   USA: he'l kʌ'm raʊ'nd ɪ'n taɪ'm UK: hel kʌm raʊnd ɪn taɪm
még ingyen sem kellenekif
még inkábbhsz
  1. still more
   USA: stɪ'l mɔː'r UK: stɪl mɔːr
  1. even more
   USA: iː'vʌ·n mɔː'r UK: iːvn mɔːr
mégisksz
  1. yet
   USA: ye't UK: jet
  1. És mégis, néha most is olyanokat csinálok, mintha tizenkét éves lennék.
    1. And yet I still act sometimes like I was only about twelve.
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. De mégis ő lesz a férje.
    1. But still he would be her husband.
  1. notwithstanding
   USA: nɔ"twɪ"θstæ'ndɪ·ŋ UK: nɔtwɪθstændɪŋ
  1. jurist
   USA: ʤʊ'rɪ"st UK: ʤʊərɪst
  1. however
   USA: haʊ"e'vəː· UK: haʊevər
  1. Bár nem tetszik neki az ötlet, lehet mégis beleegyezik.
    1. He doesn't like the idea, however, he may agree to it.
  1. even so
   USA: iː'vʌ·n soʊ' UK: iːvn soʊ
  1. eat one's words
   USA: iː't wʌ'nz wəː'dz UK: iːt wʌnz wəːdz
  1. casement
   UK: keɪsmənt
  1. all the same
   USA: ɔː'l ðiː· seɪ'm UK: ɔːl ðiː seɪm
  1. after all
   USA: æ'ftəː· ɔː'l UK: ɑftər ɔːl
mégiscsakkif
  1. after all
   USA: æ'ftəː· ɔː'l UK: ɑftər ɔːl
még két napotkif
  1. more / two - days
   USA: mɔː'r tuː' deɪ'z UK: mɔːr tuː deɪz
még kétszerkif
  1. twice over
   USA: twaɪ's oʊ'vəː· UK: twaɪs oʊvər
még kevésbékif
  1. still less
   USA: stɪ'l le's UK: stɪl les
  1. even less
   USA: iː'vʌ·n le's UK: iːvn les
még kevesebbkif
  1. still less
   USA: stɪ'l le's UK: stɪl les
  1. even less
   USA: iː'vʌ·n le's UK: iːvn les
még londonban semkif
  1. not even in london
   USA: nɔ't iː'vʌ·n ɪ'n lʌ'ndʌ·n UK: nɔt iːvn ɪn lʌndən
még, még mindig; álló, mozdulatlanksz
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. De mégis ő lesz a férje.
    1. But still he would be her husband.
még meg nem kötött cementkif
  1. cement still unset
   USA: sʌ·me'nt stɪ'l ʌ'nse't UK: sɪment stɪl ʌnset
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása