COVID-19 Fight
Összesen 418 találat 11 szótárban.
még mikif
  1. what else
   USA: hwʌ't e'ls UK: wɔt els
még mindigksz
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. Nagyon jól tartja magát, és még mindig tetszik a nőknek.
    1. You have kept your looks magnificently, and women still like you.
  2. De mégis ő lesz a férje.
    1. But still he would be her husband.
még mitkif
  1. what else
   USA: hwʌ't e'ls UK: wɔt els
még mit?kif
  1. else / what - ?
   USA: e'ls hwʌ't UK: els wɔt
még mit nem!isz
  1. pooh!
   USA: puː' UK: puː
még most iskif
  1. even now
   USA: iː'vʌ·n naʊ' UK: iːvn naʊ
még most semkif
  1. even now
   USA: iː'vʌ·n naʊ' UK: iːvn naʊ
még nagyon éretlenek/fiatalokkif
  1. they are still in the green
   USA: ðeɪ' əː· stɪ'l ɪ'n ðiː· griː'n UK: ðeɪ ɑr stɪl ɪn ðiː griːn
még nemkif
  1. not yet
   USA: nɔ't ye't UK: nɔt jet
  1. not so far
   USA: nɔ't soʊ' fɔ'r UK: nɔt soʊ fɑr
  1. not ... yet
   USA: nɔ't ye't UK: nɔt jet
még nem dőlt elkif
  1. hang in the balance
   USA: hæ'ŋ ɪ'n ðiː· bæ'lʌ·ns UK: hæŋ ɪn ðiː bæləns
még nem ébredt felkif
még nem ismeremkif
  1. it is new to me
   USA: ʌ·t ʌ·z nyuː' tʌ· miː' UK: ɪt ɪz njuː tuː miː
még nem ízleltmn
  1. átv untasted
   UK: ʌnteɪstɪd
még nem jött lekif
  1. he is not down yet
   USA: hiː' ʌ·z nɔ't daʊ'n ye't UK: hiː ɪz nɔt daʊn jet
még nem kel felkif
  1. not stirring yet
   USA: nɔ't stəː'ɪ·ŋ ye't UK: nɔt stəːrɪŋ jet
még nem kelt felkif
még nem tárgyaltmn
  1. untried
   USA: ʌ·ntraɪ'd UK: ʌntraɪd
még nem tárgyalt kérdéskif
még nincs elvégezvekif
  1. it is yet undone
   USA: ʌ·t ʌ·z ye't ʌ·ndʌ'n UK: ɪt ɪz jet ʌndʌn
még nincs itt, ugye?kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása