COVID-19 Fight
Összesen 418 találat 11 szótárban.
még nincs készenkif
  1. not ready just yet
   USA: nɔ't re'diː· ʤʌ·st ye't UK: nɔt rediː ʤʌst jet
még nincs megcsinálvakif
  1. it is yet undone
   USA: ʌ·t ʌ·z ye't ʌ·ndʌ'n UK: ɪt ɪz jet ʌndʌn
még nincs olyan/annyira késö.kif
  1. that / it's not - late.
   USA: ðʌ·t ʌ·ts nɔ't leɪ't UK: ðət ɪts nɔt leɪt
még nincs végekif
  1. it's not over
   USA: ʌ·ts nɔ't oʊ'vəː· UK: ɪts nɔt oʊvər
még növekvő, éretlen (növ)kif
  1. immature green
   USA: ɪ"mʌ·tyʊ'r griː'n UK: ɪmətjʊər griːn
mégpedigfn
  1. viz.
   UK: vɪz
  1. namely
   USA: neɪ'mliː· UK: neɪmliː
még ráadi
  1. superadd
   UK: sjuːpəræd
mégsei
  1. cancel
   USA: kæ'nsʌ·l UK: kænsəl
még sohakif
  1. never yet
   USA: ne'vəː· ye't UK: nevər jet
még soha elő nem fordultmn
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
még sohasem láttamkif
  1. i have never seen him before
   USA: aɪ' hæ'v ne'vəː· siː'n ɪ"m biː"fɔː'r UK: aɪ hæv nevər siːn hɪm bɪfɔːr
még sohasem voltam/jártamkif
  1. i have never been him before
   USA: aɪ' hæ'v ne'vəː· bʌ·n ɪ"m biː"fɔː'r UK: aɪ hæv nevər biːn hɪm bɪfɔːr
még sok(an) más(ok)kif
  1. many more besides
   USA: me'niː· mɔː'r bʌ·saɪ'dz UK: meniː mɔːr bɪsaɪdz
még tartogat egy ütőkártyátkif
  1. have an ace up one's sleeve
   USA: hæ'v ʌ·n eɪ's ʌ'p wʌ'nz sliː'v UK: hæv ən eɪs ʌp wʌnz sliːv
még te sem?kif
  1. even / not - you?
   USA: iː'vʌ·n nɔ't yuː' UK: iːvn nɔt juː
még valamit?kif
  1. anything else?
   USA: e'niː·θɪ"ŋ e'ls UK: enɪθɪŋ els
még valamit uram?kif
  1. anything else, sir?
   USA: e'niː·θɪ"ŋ e'ls səː' UK: enɪθɪŋ els səːr
még válaszra sem méltatottkif
  1. he did not deign to answer
   UK: hiː dɪd nɔt deɪn tuː ɑnsər
és még?kif
  1. what next?
   USA: hwʌ't ne'ks UK: wɔt nekst
futottak mégfn
  1. also run
   USA: ɔː'lsoʊ· rʌ'n UK: ɔːlsoʊ rʌn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása