COVID-19 Fight
Összesen 418 találat 11 szótárban.
futottak még kategóriakif
  1. also ran
   USA: ɔː'lsoʊ· ræ'n UK: ɔːlsoʊ ræn
hasonlít még lemezeketkif
  1. compare more diskettes
   USA: kʌ·mpe'r mɔː'r dɪ"ske'ts
ezt még megkeserülöd!kif
  1. you will be sorry for this!
   USA: yuː' wʌ·l biː· sɔ'riː· frəː· ðʌ·s UK: juː wɪl biː sɔriː fəː ðɪs
  1. sure enough!
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
és még mi jöhet?kif
  1. what next?
   USA: hwʌ't ne'ks UK: wɔt nekst
hát még mit nem!kif
  1. shucks!
   USA: ʃʌ'ks UK: ʃʌks
ezideig még nemkif
  1. not so far
   USA: nɔ't soʊ' fɔ'r UK: nɔt soʊ fɑr
nem, még nemkif
  1. no, not yet
   USA: noʊ' nɔ't ye't UK: noʊ nɔt jet
amiről még nem is álmodtakmn
fogyasztásra még nem teljesen (növ)kif
ilyen még nem voltkif
  1. it is unprecedented
   USA: ʌ·t ʌ·z ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ɪt ɪz ʌnpresɪdentɪd
evvel még nem volt vége a dolognakkif
  1. the matter did not stop there
   USA: ðiː· mæ'təː· dʌ·d nɔ't stɔ'p ðe'r UK: ðiː mætər dɪd nɔt stɔp ðeər
ugye még nincs itt?kif
van még sokkif
  1. there are plenty more
   USA: ðe'r əː· ple'niː· mɔː'r UK: ðeər ɑr plentiː mɔːr
egyszer még számolunkkif
  1. i'll be quits with him
   USA: ɪ'l biː· kwɪ'ts wʌ·ð ɪ"m UK: ɪl biː kwɪts wɪð hɪm
lesz még szőlő lágy kenyérrelkif
  1. it is a long lane that has no turning
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' lɔː'ŋ leɪ'n ðʌ·t hʌ·z noʊ' təː'nɪ·ŋ UK: ɪt ɪz eɪ lɔŋ leɪn ðət hæz noʊ təːnɪŋ
parancsol még teát?kif
  1. will you have any more tea?
   USA: wʌ·l yuː' hæ'v e'niː· mɔː'r tiː' UK: wɪl juː hæv eniː mɔːr tiː
erre még telikkif
  1. i can swing it
   USA: aɪ' kʌ·n swɪ'ŋ ʌ·t UK: aɪ kæn swɪŋ ɪt
ez még új nekemkif
  1. it's new to me
   USA: ʌ·ts nyuː' tʌ· miː' UK: ɪts njuː tuː miː
szolgálhatok még valamivel ezen kívül asszonyom?kif
  1. anything else, madam?
   USA: e'niː·θɪ"ŋ e'ls mæ'dʌ·m UK: enɪθɪŋ els mædəm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása