COVID-19 Fight
Összesen 418 találat 11 szótárban. Részletek
maradt, még van belőle13
  1. left / be -
   USA: le'ft biː· UK: left biː
egyszer (majd még)13
  1. one of these days
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː'z deɪ'z UK: wʌn ɔv ðiːz deɪz
ez hiányzott még!13
  1. that's done it!
   UK: ðəts dʌn ɪt
időelőtti volna még13
  1. it is early days yet
   USA: ʌ·t ʌ·z əː'liː· deɪ'z ye't UK: ɪt ɪz əːliː deɪz jet
a gyanúnak még az árnyéka sem13
  1. not the ghost of a suspicion
   USA: nɔ't ðiː· goʊ'st ʌ·v eɪ' sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: nɔt ðiː goʊst ɔv eɪ səspɪʃn
a végén még ebédet sem kapunk13
egy másik; még egy3
  1. another
   USA: ʌ·nʌ'ðəː· UK: ənʌðər
a dolog még függőben van13
  1. the matter is still in abeyance
   USA: ðiː· mæ'təː· ʌ·z stɪ'l ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ðiː mætər ɪz stɪl ɪn əbeɪəns
az ügy még függőben van13
  1. the matter is still in abeyance
   USA: ðiː· mæ'təː· ʌ·z stɪ'l ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ðiː mætər ɪz stɪl ɪn əbeɪəns
a neheze még hátra van13
  1. breakers ahead
   USA: breɪ'kəː·z ʌ·he'd UK: breɪkəz əhed
említésre méltó még, hogy13
  1. it should be noted that
   USA: ʌ·t ʃʊ'd biː· noʊ'tʌ·d ðʌ·t UK: ɪt ʃʊd biː noʊtɪd ðət
ez majd még igen hasznos lesz13
  1. it will come in handy
   USA: ʌ·t wʌ·l kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: ɪt wɪl kʌm ɪn hændiː
ez már mégiscsak sok!13
  1. that's a bit thick!
   UK: ðəts eɪ bɪt θɪk
ez már mégis (csak) sok13
  1. that's a bit thick
   UK: ðəts eɪ bɪt θɪk
ez majd még jó lesz13
  1. it will come in useful
   USA: ʌ·t wʌ·l kʌ'm ɪ'n yuː'sfʌ·l UK: ɪt wɪl kʌm ɪn juːsfəl
a tűrés még nem megbocsátás13
  1. forbearance is no acquittance
   UK: fɔːbeərəns ɪz noʊ əkwɪtns
ezzel többre mégy13
  1. thus you will go farther
   USA: ðʌ's yuː' wʌ·l goʊ' fɔ'rðəː· UK: ðʌs juː wɪl goʊ fɑðər
  1. thus you will get farther
   USA: ðʌ's yuː' wʌ·l gɪ't fɔ'rðəː· UK: ðʌs juː wɪl get fɑðər
neked köszönhetem, hogy még élek13
  1. i owe my life to you
   USA: aɪ' oʊ' maɪ' laɪ'f tʌ· yuː' UK: aɪ oʊ maɪ laɪf tuː juː
háttér amely szépségét még jobban kiemeli2
sokba kerül ez még neki2
  1. pay for one's whistle
   USA: peɪ' frəː· wʌ'nz hwɪ'sʌ·l UK: peɪ fəː wʌnz wɪsl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása