COVID-19 Fight
Összesen 94 találat 7 szótárban.
főrendi méltóságfn
  1. peerage
   USA: pɪ'rʌ·ʤ UK: pɪərɪʤ
helytartói méltóságfn
 1. kat
  1. lieutenancy
   UK: luːtenənsɪ
káni méltóságfn
  1. khanate
   USA: kɔ'neɪ·t UK: kɑnet
királyi méltóságfn
  1. royalty
   USA: rɔɪ'ʌ·ltiː· UK: rɔɪəltiː
magas méltóságfn
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. dignitary
   USA: dɪ'gnʌ·te"riː· UK: dɪgnɪtəriː
pápai méltóságfn
  1. tiara
   USA: tiː·ɔ'rʌ· UK: tɪɑrə
prímási méltóságfn
  1. primateship
   UK: praɪmɪtʃɪp
püspöki méltóságfn
 1. vall
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
  1. episcopate
   UK: ɪpɪskəpɪt
  1. bishopric
   UK: bɪʃəprɪk
tengernagyi méltóságfn
  1. admiralship
   UK: ædmərəlʃɪp
méltóságfn
  1. e Würde
   1. többes szám:
   2. Würden
   1. birtokos eset:
   2. Würde
  1. e Stellung
   'ʃtɛlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Stellungen
   1. birtokos eset:
   2. Stellung
  1. Rang
   'raŋ
méltóságteljesmn
  1. stattlich
   'ʃtatlɪç
  1. gemessen
   gə'mɛsən
méltóságfn
méltósággalfn
méltóságteljesmn
méltóságteljességfn
elnöki méltóságfn
pápai méltóságfn
  1. átv n tiare
 1. vall
püspöki méltóságfn
 1. vall
tengernagyi méltóságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása