mérkőzésfn
  1. US rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
 1. sp
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
 2. sp
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. Nézi a meccset a TV-ben.
    1. He is watching the match on TV.
  2. A mérkőzés döntetlen.
    1. The match is a draw.
  1. fixture
   USA: fɪ'kstʃəː· UK: fɪkstʃər
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
mérkőzés hazai pályánfn
  1. home match
   USA: hoʊ'm mæ'tʃ UK: hoʊm mætʃ
mérkőzés kezdetefn
 1. sp
  1. kick-off
   USA: kɪ'kɔː"f UK: kɪkɔf
mérkőzés nélküli továbbjutásfn
  1. bye
   USA: baɪ' UK: baɪ
mérkőzést vezeti
 1. sp
  1. referee
   USA: re"fəː·iː' UK: refəriː
döntetlen mérkőzésfn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
döntő mérkőzésfn
  1. runoff
   USA: rʌ'nɔː"f UK: rʌnɔːf
ifjúsági mérkőzésfn
  1. junior event
   USA: ʤuː'nyəː· iː·ve'nt UK: ʤuːnɪər ɪvent
kicsinált mérkőzésfn
 1. sp
  1. szl cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
selejtező mérkőzéskif
  1. qualifying round
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ raʊ'nd UK: kwɔlɪfaɪɪŋ raʊnd
  1. qualifying match
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ mæ'tʃ UK: kwɔlɪfaɪɪŋ mætʃ
újrajátszott mérkőzésfn
  1. play-off
   USA: pleɪ'ɔː"f UK: pleɪɔːf
utolsó mérkőzésfn
 1. sp
  1. nightcap
   UK: naɪtkæp
visszavágó mérkőzéskif
  1. return match
   USA: riː·təː'n mæ'tʃ UK: rɪtəːn mætʃ
elad (mérkőzést)i
  1. throw, threw, thrown
   USA: θroʊ' θruː' θroʊ'n UK: θroʊ θruː θroʊn
újrajátszat (mérkőzést)i
  1. play off
   USA: pleɪ' ɔː'f UK: pleɪ ɔf
ellenfél távolmaradása révén megnyert mérkőzéskif
  1. match won by default
   USA: mæ'tʃ wɔ'n baɪ' dʌ·fɔː'lt UK: mætʃ wʌn baɪ dɪfɔːlt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása