COVID-19 Fight
Összesen 222 találat 8 szótárban. Részletek
oktatás; műveltségfn
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
tudományos műveltségfn
  1. scholarship
   USA: skɔ'ləː·ʃɪ"p UK: skɔləʃɪp
a művelt talajréteg vastagsága (növ)kif
  1. depth of topsoil
   USA: de'pθ ʌ·v tɔ'psɔɪ"l UK: depθ ɔv tɔpsɔɪl
kiterjesztett i/o műveleteket lehetővé tevő taskkif
  1. ancillary control processor
   USA: æ'nsʌ·le"riː· kʌ·ntroʊ'l prɔ'se"səː· UK: ænsɪləriː kəntroʊl proʊsesər
termeszteni, talajt művelni (növ)i
  1. cultivate
   USA: kʌ'ltʌ·veɪ"t UK: kʌltɪveɪt
meg nem műveltmn
  1. naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
1. csomagolás (mint művelet), 2. tartósítás, konzerválás (növ)fn
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
túlcsordulás az osztás műveletbenkif
  1. divide overflow
   USA: dɪ·vaɪ'd oʊ"vəː·floʊ' UK: dɪvaɪd oʊvəfloʊ
hallottad, hogy újabban mit művelt?kif
  1. have you heard his latest?
   USA: hæ'v yuː' həː'd hʌ·z leɪ'tʌ·st UK: hæv juː həːd hɪz leɪtɪst
műveli
  1. meghatározott tevékenységet, állapotváltozást, eredményváltozást jelentő kifejezésekben machen
   'maxən
műveli
  1. földet kultivieren
   kʊlti'viːrən
művelésfn
  1. e Zucht
   'tsʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Zucht
  1. e Pflege
   'pfleːgə
   1. birtokos eset:
   2. Pflege
  1. r Bau
   'baʊ
   1. birtokos eset:
   2. Baues
   3. Baus
műveletfn
 1. kat
  1. e Operation
   opəra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Operationen
   1. birtokos eset:
   2. Operation
  1. e Maßnahme
   1. többes szám:
   2. Maßnahme
   1. birtokos eset:
   2. Maßnahme
 2. vegy
  1. e Manipulation
   maːnipula'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Manipulationen
   1. birtokos eset:
   2. Manipulation
  1. r Akt
   'akt
   1. többes szám:
   2. Akte
   1. birtokos eset:
   2. Aktes
   3. Akts
  1. r Abbau
   1. többes szám:
   2. Abbaue
   1. birtokos eset:
   2. Abbaues
   3. Abbaus
műveletelemfn
 1. gazd
  1. r Zug
   'tsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Zuges
   3. Zugs
műveletimn
  1. operativ
   opəra'tiːf
műveletlenmn
művelődésfn
  1. e Zivilisation
   tsiːviliza'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Zivilisationen
   1. birtokos eset:
   2. Zivilisation
  1. e Kultur
   kʊl'tuːɐ
   1. többes szám:
   2. Kulturen
   1. birtokos eset:
   2. Kultur
  1. e Bildung
   'bɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bildungen
   1. birtokos eset:
   2. Bildung
műveltmn
  1. zivilisiert
   tsivili'ziːɐt
  1. studiert
   ʃtu'diːɐt
  1. gesittet
   gə'zɪtət
  1. gebildet
   gə'bɪldət
műveltségfn
  1. e Zivilisation
   tsiːviliza'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Zivilisationen
   1. birtokos eset:
   2. Zivilisation
  1. e Kultur
   kʊl'tuːɐ
   1. többes szám:
   2. Kulturen
   1. birtokos eset:
   2. Kultur
  1. e Bildung
   'bɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bildungen
   1. birtokos eset:
   2. Bildung
  1. e Ausbildung
   'aʊsbɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Ausbildungen
   1. birtokos eset:
   2. Ausbildung
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása