COVID-19 Fight
Összesen 52 találat 8 szótárban. Részletek
műveltmn
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
  1. highbrow
   USA: haɪ'braʊ" UK: haɪbraʊ
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
  1. cultured
   USA: kʌ'ltʃəː·d UK: kʌltʃəd
  1. cultivated
   USA: kʌ'ltɪ·veɪ"tʌ·d UK: kʌltɪveɪtɪd
  1. accomplished
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt UK: əkʌmplɪʃt
műveltetőfn
  1. causative
   USA: kɔ'zʌ·tɪ·v UK: kɔːzətɪv
művelt földfn
  1. tillage
   UK: tɪlɪʤ
műveltségfn
  1. literacy
   USA: lɪ'təː·ʌ·siː· UK: lɪtərəsiː
  1. learning
   USA: ləː'nɪ·ŋ UK: ləːnɪŋ
  1. erudition
   USA: e"rʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: eruːdɪʃn
  1. cultivation
   USA: kʌ"ltɪ·veɪ'ʃʌ·n UK: kʌltɪveɪʃn
  1. civilization
   USA: sɪ"vʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sɪvɪlaɪzeɪʃn
közepesen műveltmn
  1. middle-brow
   UK: mɪdlbraʊ
talaj művelt rétege (növ)fn
  1. topsoil
   USA: tɔ'psɔɪ"l UK: tɔpsɔɪl
elméleti műveltségfn
oktatás; műveltségfn
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
tudományos műveltségfn
  1. scholarship
   USA: skɔ'ləː·ʃɪ"p UK: skɔləʃɪp
a művelt talajréteg vastagsága (növ)kif
  1. depth of topsoil
   USA: de'pθ ʌ·v tɔ'psɔɪ"l UK: depθ ɔv tɔpsɔɪl
meg nem műveltmn
  1. naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
hallottad, hogy újabban mit művelt?kif
  1. have you heard his latest?
   USA: hæ'v yuː' həː'd hʌ·z leɪ'tʌ·st UK: hæv juː həːd hɪz leɪtɪst
műveltmn
  1. zivilisiert
   tsivili'ziːɐt
  1. studiert
   ʃtu'diːɐt
  1. gesittet
   gə'zɪtət
  1. gebildet
   gə'bɪldət
műveltségfn
  1. e Zivilisation
   tsiːviliza'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Zivilisationen
   1. birtokos eset:
   2. Zivilisation
  1. e Kultur
   kʊl'tuːɐ
   1. többes szám:
   2. Kulturen
   1. birtokos eset:
   2. Kultur
  1. e Bildung
   'bɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bildungen
   1. birtokos eset:
   2. Bildung
  1. e Ausbildung
   'aʊsbɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Ausbildungen
   1. birtokos eset:
   2. Ausbildung
meg nem műveltmn
 1. mezőg
műveltmn
  1. rég habile
műveltnincs
általános műveltségnincs
műveltnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása