COVID-19 Fight
184
találat:
magasröptűségfn
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
magasságfn
  1. tallness
   UK: tɔːlnes
  1. height
   USA: haɪ't UK: haɪt
 1. földr
  1. altitude
   USA: æ'ltʌ·tuː"d UK: æltɪtjuːd
magasság (földrajzi ért.)fn
  1. altitude
   USA: æ'ltʌ·tuː"d UK: æltɪtjuːd
magasságimn
  1. altitudinal
   UK: æltɪtjuːdɪnl
magassági irányzásfn
 1. kat
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
magassági kormánylapfn
  1. elevator
   USA: e'lʌ·veɪ"təː· UK: elɪveɪtər
magassági körfn
 1. csill
  1. vertical
   USA: vəː'tɪ·kʌ·l UK: vəːtɪkl
magassági pontfn
  1. benchmark
   USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
  1. bench-mark
   USA: be'ntʃmɔ"rk UK: bentʃmɑk
magassági vonalfn
magasságkorlátozáskif
  1. height limit
   USA: haɪ't lɪ'mʌ·t UK: haɪt lɪmɪt
magasságmérésfn
  1. altimetry
   UK: æltɪmɪtriː
magasságmérőfn
  1. altimeter
   USA: æ·ltɪ'mʌ·təː· UK: æltɪmiːtər
magasságpontfn
magasugrásfn
  1. high jump
   USA: haɪ' ʤʌ'mp UK: haɪ ʤʌmp
magasvasútkif
  1. overhead railway
   USA: oʊ'vəː·he'd reɪ'lweɪ" UK: oʊvəhed reɪlweɪ
  1. elevated railroad
   USA: e'lʌ·veɪ"tʌ·d reɪ'lroʊ"d UK: elɪveɪtɪd reɪlroʊd
magasztali
  1. irod vaunt
   UK: vɔːnt
  1. biz talk up
   USA: tɔː'k ʌ'p UK: tɔːk ʌp
  1. sound the praises
   USA: saʊ'nd ðiː· preɪ'zʌ·z UK: saʊnd ðiː preɪzɪz
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
  1. laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. fete
   USA: feɪ't
  1. extol
   USA: ɪ·kstoʊ'l UK: ɪkstoʊl
  1. exalt
   USA: ɪ·gzɔː'lt UK: ɪgzɔːlt
  1. eulogize
   USA: yuː'lʌ·ʤaɪ"z UK: juːləʤaɪz
  1. átv irod emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
  1. boast
   USA: boʊ'st UK: boʊst
  1. bless
   USA: ble's UK: bles
magasztalásfn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. irod laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. átv exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
  1. eulogy
   USA: yuː'lʌ·ʤiː· UK: juːləʤiː
magasztalófn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
  1. eulogistic
   UK: juːləʤɪstɪk
  1. encomiast
   UK: enkoʊmɪæst
magasztaló beszédfn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
magasztaló szónokfn
  1. laudator
   UK: lɔːdətə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása