COVID-19 Fight
maradék-mn
  1. residuary
   UK: rɪzɪdjʊəriː
  1. residual
   USA: rʌ·zɪ'ʤuː·ʌ·l UK: rɪzɪdjʊəl
maradékmn
  1. stub
   USA: stʌ'b UK: stʌb
  1. biz rump
   USA: rʌ'mp UK: rʌmp
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
 1. mat
  1. residuum, residua
   UK: rɪzɪdjʊəm rɪzɪdjʊə
 2. vegy
  1. residue
   USA: re'zʌ·duː" UK: rezɪdjuː
 3. vegy
  1. residual
   USA: rʌ·zɪ'ʤuː·ʌ·l UK: rɪzɪdjʊəl
  1. remnant
   USA: re'mnʌ·nt UK: remnənt
  1. remains
   USA: riː·meɪ'nz UK: rɪmeɪnz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. pickings
   USA: pɪ'kɪ·ŋz UK: pɪkɪŋz
  1. offal
   UK: ɔfl
  1. leftover
   USA: le'ftoʊ"vəː· UK: leftoʊvə
  1. fag-end
   UK: fægend
  1. end
   USA: e'nd UK: end
 4. gazd pénz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
maradék elektromosságkif
  1. electric residuum
   UK: ɪlektrɪk rɪzɪdjʊəm
maradék könyvek kiárusításakif
  1. remainder sale
   USA: riː·meɪ'ndəː· seɪ'l UK: rɪmeɪndər seɪl
maradék nélküli osztáskif
  1. division with no remainder
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n wʌ·ð noʊ' riː·meɪ'ndəː· UK: dɪvɪʒn wɪð noʊ rɪmeɪndər
maradékokfn
 1. gazd
  1. oddments
   UK: ɔdmənts
maradéktalanmn
  1. exquisite
   USA: e'kskwʌ·zʌ·t UK: ekskwɪzɪt
maradéktalanulhsz
  1. fully
   USA: fʊ'liː· UK: fʊliː
  1. entirely
   USA: e·ntaɪ'əː·liː· UK: ɪntaɪəliː
rostálási maradékmn
  1. undersize
   UK: ʌndərsaɪz
  1. unders
   UK: ʌndəz
  1. underflow
   UK: ʌndəfloʊ
a maradék, a többi rész(e)kif
  1. rest / the -
   USA: re'st ðiː· UK: rest ðiː
teljesen, maradéktalanulhsz
  1. completely
   USA: kʌ·mpliː'tliː· UK: kəmpliːtliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása